RFHL Malmö/Skåne

Specialområde: Rfhl Malmö bedriver telefonrådgivning som berör alla kategorier av missbruk och psykisk ohälsa, med nära kontakter för hänvisning för hjälp av våra samarbetspartners på samtliga områden
Adress Almbacksgatan 18
  211 54 Malmö
Telefon 040-611 9135
Epost rfhl.malmo@rfhl.se

Rfhl Malmö bedriver sin medlemsförening som består av ca 125 medlemmar som en aktiv förening med en mötesplats för trivsel och samvaro som håller öppet fem dagar i veckan samt vissa helger.

Dagligen serveras det frukost för våra besökare, och som är ett led för en bra start på dagen för många som uppskattar erbjudandet.

Rfhl Malmö har även lunchservering en dag i veckan på onsdagar, där även aktiva medlemmar ställer upp och deltar med förberedelser och tillagning.

Rfhl Malmö har ett snitt på ca tjugo besökare dagligen, och där även förstagångsbesökare tillkommer kontinuerligt

Rfhl Malmö har även som mål att aktivera medlemmar att delta på medlemsmöten som en del av att utveckla Rfhl som en aktiv förening gentemot sina medlemmar.

Rfhl Malmökontoret har två anställda personal.

QvinnoQulan bedriver även sin verksamhet i lokalen med eget kontor, där samverkan med Rfhl Malmö är en stor del av vår gemensamma verksamhet.

Hänvisning till Rfhl Malmö Facebook sida gällande pågående aktiviteter och arrangemang, som uppdateras kontinuerlig med intresseanmälan för kommande event etc.

Kontaktuppgifter till medlemsföreningen

Rose-Marie Billberg
kanslist med lokalansvar
telefon 072- 535 39 30
rosarules@hotmail.com

Bengt Palm
Informatör med inriktning utåt
telefon 0762 213307
rfhl.malmo@rfhl.se

Öppettider
Måndag – torsdag 08.30 – 14.00
Fredag 08.30 – 13.00

ComBoe Boendekollektiv

ComBoe är en förening som startades av RFHL-Malmö år 2000. ComBoes uppgift är att driva kollektivt stödboende för socialt utsatta människor med eller utan missbruksproblem. Här finns två anställda på dagtid.

Hur många kollektiv finns det och var?

ComBoe driver ett boendekollektiv på bostadsområdet Holma i Malmö. Boendekollektivet har plats för totalt sex boende.

Vad är målet med kollektivboendet?

Vi strävar efter att den boende efter tiden på kollektivet kan hantera sin livssituation, eget boende samt vara mogen för arbete eller studier.

Vilket stöd ger boendet?

Att det gemensamt med den boende görs upp en individuell målsättning där vi tittar på vilka medel och förutsättningar som finns för att nå målen.

Vilka krav ställs på de boende?

Ett krav är drogfrihet och att lämna drogtester på begäran. Det är också ett krav att delta på morgonmöte varje dag för gemensam planering. Skötseln av kollektivet, inköp och matlagning ansvarar de boende tillsammans för. Det egna rummet ansvarar var och en för själv liksom hygienartiklar.

Behöver man något med sig när man flyttar in i kollektivet?

Den boende får ett eget rum som är sparsamt möblerat. Sängkläder och handdukar står boendet för. Här finns gemensamt TV-rum, kök, telefon, tvättmaskin och torktumlare. Dagens tidning och mat tillhandahåller ComBoe. Vi har tillgång till bil och handlar tillsammans. En depositionsavgift på 500:- erläggs av den boende för nycklarna, vilka man får tillbaks vid avflyttning.

Hur länge får man stanna i kollektivet?

Det finns ingen tidsbegränsning.

Kan man få hjälp till en egen lägenhet?

Alla boende ska vara aktivt sökande hos olika hyresvärdar.

ComBoe har inga egna lägenheter men vi hjälper till i bostadssökandet.

Vad krävs av den sökande för att få komma till ComBoes boendekollektiv?

Att man har en önskan och motivation till att leva ett drogfritt och meningsfullt liv samt att man är beredd på att ställa upp på de krav som ComBoe ställer.

Hur kommer man till våra kollektiv?

Man kan ta kontakt själv eller via sin socialsekreterare. För att få bo på ett av RFHL:s kollektiv måste man ha bistånd från sin socialsekreterare.

 

Kontaktuppgifter boendekollektivet Comboe

Bengt Palm
Föreståndare för Comboe
telefon 0706 569999
comboeboende@gmail.com

 

Rfhl Malmö har ett nätverk med Brukarföreningar i Malmö, övriga samarbetspartners är Malmö Stad, MmD (Malmö mot diskriminering) MIP (Malmö Ideella föreningars paraplyorganisation) ABF, Creativa Gemenskapen, Öppen Vårds Huset Gustav (Malmö Stad) Qvinno Qulan Malmö, Skådebanan för kulturell verksamhet, samt ett brett samarbete och nätverk med enskilda personer i professionen och ideell samverkan.

Rfhl Malmö har sedan 2013 bedrivits och deltagit i ett projekt och som pågår ”Ökat Brukarinflytande” som ett led i social hållbarhet.
Projektet är i samarbete med Malmö Stad, Brukarföreningar i Malmö, Creativa Gemenskapen (ABF) Projektet har dels bedrivits med cirkelgrupper, samt tillsatta arbetsgrupper av tjänstemän Malmö Stad, Brukarspecialister, politiker och Brukare.
Projektet pågår och har som mål att driva frågor som är viktiga ur Brukarinflytandeperspektiv för att få till stånd en förändring, först och främst på lokal nivå, men med huvudmål att även spridas på nationellt nivå.
Rfhl bedriver i samverkan med Comboe ett kollektiv för boende med två anställda boendestödjare. Kollektivet består av sex platser, och där Malmö Stad står som huvud beställare.
Planer på utveckla detta finns, och planer på anskaffa ett antal utslusslägenheter som våra beställare ser väldigt positivt på.

Ordförande Mats Nilsson
Vice Ordförande Maria Nordahl
Sekreterare Eva Malmros
ord ledamot Bengt Palm
ord ledamot Mikael Hallberg
Suppleant Annelie Mårtensson
Suppleant Thorbjörn Bergman

Samarbetspartners

Följ oss