Vad är RFHL?

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Ingen
våldsutsatt kvinna
skall stå utan skyddsnät
Alla
människors rätt till
hälsa och bostad
Effektivare samverkan
mellan vård, myndigheter och socialtjänst
Öka tillgängligheten
av
Naloxon
Skademinimerande åtgärder
skall vara
en mänsklig rättighet
Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Lika förutsättningar
oavsett
ekonomisk situation
Den här broschyren beskriver kort vad överdosmotgiftet naloxon är och hur det fungerar. Här kan du också läsa om hur du känner igen en opioid-överdos och vad du kan göra om någon har tagit en opioid-överdos.

Broschyren vänder sig till brukare, närstående, personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse samt intresse- och brukarorganisationer.
Hepatit C är en allvarlig smittsam sjukdom som främst drabbar levern.

Gör ett anonymt test som visar om du tillhör en riskgrupp för att ha hepatit C.

Om testet visar att du tillhör en riskgrupp och bor i Stockholm kan du via den sidan skapa en remiss till provtagning. I övriga landet kontaktar du en vårdcentral där du får ta ett vanligt blodprov som visar om du har hepatit C eller inte.

Det går att sluta

Stöd och råd - att sluta med narkotikaklassade läkemedel

Foldern går att beställa kostnadsfritt från RFHL:s förbundskansli.
Behandla din hepatit C i Stockholm.

Varje måndag och onsdag mellan kl 13-15 finns vi på plats för att ta emot de som söker behandling.

Snabbt. Enkelt. Kostnadsfritt.

I samarbete med Stockholms Brukarförening och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Följ vårt dagliga arbete

Publikationer

Här tipsar vi om publikationer från andra media
  • Alkohol- och narkotikaberoende
  • I denna rapport redovisas uppdraget till Karolinska Institutet vilket handlade om att studera förekomsten av alkohol- och narkotikaberoende i nationella register utifrån olika sociodemografiska förhållanden.
  • 2019-11-12
  • Folkhälsomyndigheten
  • Extern länk till publikationen
  • Alkohol- och narkotikaberoende
  • I denna rapport redovisas uppdraget till Karolinska Institutet vilket handlade om att studera förekomsten av alkohol- och narkotikaberoende i nationella register utifrån olika sociodemografiska förhållanden.
  • 2019-11-12
  • Folkhälsomyndigheten
  • Extern länk till publikationen

Samarbetspartners

Följ oss