Vad är RFHL?

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Lika förutsättningar
oavsett
ekonomisk situation
Skademinimerande åtgärder
skall vara
en mänsklig rättighet
Ingen
våldsutsatt kvinna
skall stå utan skyddsnät
Alla
människors rätt till
hälsa och bostad
Öka tillgängligheten
av
Naloxon
Effektivare samverkan
mellan vård, myndigheter och socialtjänst
Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Den här broschyren beskriver kort vad överdosmotgiftet naloxon är och hur det fungerar. Här kan du också läsa om hur du känner igen en opioid-överdos och vad du kan göra om någon har tagit en opioid-överdos.

Broschyren vänder sig till brukare, närstående, personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse samt intresse- och brukarorganisationer.
Hepatit C är en allvarlig smittsam sjukdom som främst drabbar levern.

Gör ett anonymt test som visar om du tillhör en riskgrupp för att ha hepatit C.

Om testet visar att du tillhör en riskgrupp och bor i Stockholm kan du via den sidan skapa en remiss till provtagning. I övriga landet kontaktar du en vårdcentral där du får ta ett vanligt blodprov som visar om du har hepatit C eller inte.

Det går att sluta

Stöd och råd - att sluta med narkotikaklassade läkemedel

Foldern går att beställa kostnadsfritt från RFHL:s förbundskansli.
LiverOrDie verkar inom området hepatit C, för minskad smittspridning och ökad skadereducering.

För mer information besök hemsidan.

Följ vårt dagliga arbete

Facebook: RFHL Riksförbundet Din webbläsare blockerar innehåll från Facebook. Klicka på länken för att komma till vår Facebook-sida.

Publikationer

Här tipsar vi om publikationer från andra media
  • Aktuell information om covid-19/coronaviruset
  • Det pågår en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Våra myndigheter uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. På www.krisinformation.se hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
  • 2020-03-31
  • krisinformation.se
  • Extern länk till publikationen
  • Aktuell information om covid-19/coronaviruset
  • Det pågår en allmän smittspridning av coronaviruset i Sverige. Våra myndigheter uppmanar människor med symtom och människor över 70 år att undvika sociala kontakter. UD avråder från alla icke nödvändiga resor till alla länder. På www.krisinformation.se hittar du information om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.
  • 2020-03-31
  • krisinformation.se
  • Extern länk till publikationen

Samarbetspartners

Följ oss