Vad är RFHL?

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Samma rättigheter
för
fattiga
Öka tillgängligheten
av
Naloxon
Effektivare samverkan
mellan vård, myndigheter och socialtjänst
Alla
människors rätt till
hälsa och bostad
Skademinimerande åtgärder
skall vara
en mänsklig rättighet
Skydd
åt våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik
Den här broschyren beskriver kort vad överdosmotgiftet naloxon är och hur det fungerar. Här kan du också läsa om hur du känner igen en opioid-överdos och vad du kan göra om någon har tagit en opioid-överdos.

Broschyren vänder sig till brukare, närstående, personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, Kriminalvården, Statens institutionsstyrelse samt intresse- och brukarorganisationer.
Hepatit C är en allvarlig smittsam sjukdom som främst drabbar levern.

Gör ett anonymt test som visar om du tillhör en riskgrupp för att ha hepatit C.

Om testet visar att du tillhör en riskgrupp och bor i Stockholm kan du via den sidan skapa en remiss till provtagning. I övriga landet kontaktar du en vårdcentral där du får ta ett vanligt blodprov som visar om du har hepatit C eller inte.
Behandla din hepatit C i Stockholm.

Riksförbundet RFHL är delaktiga i ett nystartat hepatit C-projekt, tillsammans med Stockholms Brukarförening och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Varje onsdag mellan kl 13-15 finns vi på plats för att ta emot de som söker behandling.

Snabbt. Enkelt. Kostnadsfritt.

Följ vårt dagliga arbete

Publikationer

Här tipsar vi om publikationer från andra media
  • Ojämlikheter i psykisk hälsa syns tidigt
  • Redan hos barn ses skillnader i psykisk hälsa kopplade till föräldrarnas inkomst och socioekonomiska situation. I en ny rapport, den första i sitt slag, kartlägger Folkhälsomyndigheten de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.
  • 2019-01-24
  • Folkhälsomyndigheten
  • Extern länk till publikationen

Samarbetspartners

Följ oss