Vad är RFHL?

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Skydd
åt våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik
Effektivare samverkan
mellan vård, myndigheter och socialtjänst
Samma rättigheter
för
fattiga
Alla
människors rätt till
hälsa och bostad
Skademinimerande åtgärder
skall vara
en mänsklig rättighet
Öka tillgängligheten
av
Naloxon
Behandla din hepatit C i Stockholm.

Riksförbundet RFHL är delaktiga i ett nystartat hepatit C-projekt, tillsammans med Stockholms Brukarförening och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Varje onsdag mellan kl 13-15 finns vi på plats för att ta emot de som söker behandling.

Snabbt. Enkelt. Kostnadsfritt. Utanför landstingets regelverk.

Följ vårt dagliga arbete

Publikationer

Här tipsar vi om publikationer från andra media
  • Ojämlikheter i psykisk hälsa syns tidigt
  • Redan hos barn ses skillnader i psykisk hälsa kopplade till föräldrarnas inkomst och socioekonomiska situation. I en ny rapport, den första i sitt slag, kartlägger Folkhälsomyndigheten de ojämlikheter i psykisk hälsa som finns mellan olika grupper i Sverige.
  • 2019-01-24
  • Folkhälsomyndigheten
  • Extern länk till publikationen

Hitta din lokala förening

Klicka på markören för att visa namnet. Klicka sen på namnet för att gå till föreningens sida.

Eller välj en förening i listan.

Föreningar utan angiven adress är inte utplacerade på kartan.

Samarbetspartners

Följ oss