Vad är RFHL?

Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- & narkotikabrukare (RFHL) är en intressepolitisk organisation, grundad år 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring läkemedel, narkotika och utanförskap. Organisationen består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Öka tillgängligheten
av
Naloxon
Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Harm reduction
skall vara
en mänsklig rättighet
Effektivare samverkan
mellan vård, myndigheter och socialtjänst
Skydd
åt våldsutsatta kvinnor med
beroendeproblematik
Alla
människors rätt till
hälsa och bostad
Samma rättigheter
för
fattiga
Behandla din hepatit C i Stockholm.

Riksförbundet RFHL är delaktiga i ett nystartat hepatit C-projekt, tillsammans med Stockholms Brukarförening och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge.

Varje onsdag mellan kl 13-15 finns vi på plats för att ta emot de som söker behandling.

Snabbt. Enkelt. Kostnadsfritt. Utanför landstingets regelverk.

Följ vårt dagliga arbete

Samarbetspartners

Följ oss