För ett samhälle utan social diskriminering

Årsmöte/Kongress 2018

Kallelse till Årsmöte/Kongress. Stockholm, 28 april 2018.

Läs hela kallelsen via länken nedan.

Vad är RFHL?

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Öka brukarinflytandet
för att förbättra
kvalitet och resultat
Ge den som vill hjälp med att bryta ett läkemedelsberoende!
Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Våldsutsatta kvinnor med narkotikaanvändning ska erbjudas ett riktigt skydd

Verksamheter

  • Slogans – Tävling!
  • Är du en fyndig ordvrängare eller ett verbalt geni? Hitta på en slogan med fokus på RFHL’s arbete med Psykisk Ohälsa, Narkotikaberoende, Läkemedel, Rättigheter, Likabehandling ur ett humanistiskt perspektiv. Regler: 1. [...]

Samarbetspartners

Följ oss