För ett samhälle utan social diskriminering

Vad är RFHL?

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Ge den som vill hjälp med att bryta ett läkemedelsberoende!
Sprutbyten
i hela landet! NU!
Våldsutsatta kvinnor med narkotikaanvändning ska erbjudas ett riktigt skydd
Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Öka brukarinflytandet
för att förbättra
kvalitet och resultat

Öppet brev: AF måste ge mer stöd till de svagaste

20 idéburna aktörer, däribland RFHL, har fått nog och vädjar i ett öppet brev till Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg att agera så att de med svagast ställning på arbetsmarknaden inte överges.

Uteslutning av medlemsförening RFHL Stockholm

Som högsta beslutande och verkställande organ i RFHL har en enig förbundsstyrelse (FS) fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta medlemsföreningen RFHL Stockholm från samtlig föreningsverksamhet inom RFHL.

Verksamheter

Vad händer i RFHL?

oberoende-3-2016

3/2016

Hovra över tidiningen för att bläddra. Klicka för att läsa i helskärmsläge.

Samarbetspartners

Följ oss