Vad är RFHL?

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Våldsutsatta kvinnor med narkotikaanvändning ska erbjudas ett riktigt skydd
Ge den som vill hjälp med att bryta ett läkemedelsberoende!
Öka brukarinflytandet
för att förbättra
kvalitet och resultat

Samarbetspartners

Följ oss