För ett samhälle utan social diskriminering

Vad är RFHL?

RFHL är ett intressepolitiskt förbund, grundat 1965, som arbetar för målet ”ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering” med fokus på att minska problem kring narkotika och läkemedel. Förbundet består av lokalavdelningar och föreningar över hela Sverige.

Avkriminalisera
det egna bruket
av narkotika
Ge den som vill hjälp med att bryta ett läkemedelsberoende!
Våldsutsatta kvinnor med narkotikaanvändning ska erbjudas ett riktigt skydd
Öka brukarinflytandet
för att förbättra
kvalitet och resultat

RFHL bjuder in till läkemedelskonferens

Läkemedel för bättre hälsa eller varaktigt beroende? - En konferens som handlar om hjärnans belöningssystem, om samsjuklighet och om forskning och förhoppning om en bättre förståelse och möjlighet att se eventuella konsekvenser för/emot förskrivning av läkemedel utifrån flera olika perspektiv.

Verksamheter

Samarbetspartners

Följ oss