Vad är LifeRing

Sekulär självhjälp till nykterhet och drogfrihet.

LifeRing är sekulära självhjälpsgrupper med personer som stödjer varandra att leva ett nyktert och drogfritt liv. LifeRing vänder sig till dig som vill bli eller fortsätta vara nykter och drogfri.

Deltagarna träffas på LifeRing-möten som är konfidentiella, vänliga och icke-dömande. Mötena varar ungefär 1-1,5 timme per tillfälle. Atmosfären är avspänd, kamratlig och positiv. Allt är kostnadsfritt och utan någon form av registrering.

Vi i LifeRing stöttar dig med kamratskap och personligt stöd, att tillfriskna utifrån dina individuella behov. Vi välkomnar alla som vill ha hjälp från likasinnade, oavsett bakgrund.

Ingen “högre makt”, inga steg och inga böner. Endast gammaldags hederligt kamratstöd till Din självhjälp och återhämtning.

LifeRings grundläggande filosofi kan sammanfattas med tre ord:

Nykterhet innebär avhållsamhet från alkohol och narkotika.

Sekularitet innebär att din religiösa tillhörighet är din ensak och en privat angelägenhet i förhållande till LifeRing. Mötena använder inga böner eller diskussioner om teologi, för eller emot.

Självhjälp betyder att var och en av oss utvecklar ett personligt nykterhetsprogram anpassat till vår speciella bakgrund och behov. LifeRing tror inte på en föreskriven uppsättning steg som alla behöver följa. På våra möten får du höra många olika infallsvinklar till ett nyktert liv.

På denna gemensamma grund kan du finna en avsevärd variation av metoder och inriktningar.

 

Hitta ditt möte

Samarbetspartners

Följ oss