Unga delar sprutor

Sprutor20webb20stc3b6rreKunskapsläget bland ungdomar som är placerade inom ungdomsvård på Statens institutionsstyrelse är katastrofalt lågt. Det tillsammans med ett smittfarligt beteende gör att man är en tydlig riskgrupp för att smittas av hiv och hepatit C.

Sedan 2007 har RFHL, Riksförbundet för hjälp åt narkotika – och läkemedelsberoende i ett projekt finansierat av Smittskyddsinstitutet, SMI, informerat om hiv, hepatit C och smittsäkerhet på SIS-institutioner.

Projektet har utvärderats av Malmö Högskola. Niklas Karlsson på SMI har varit ansvarig utredare:
-SMI såg redan från början en stor potential i projektet, dels för att det bygger på s.k. peer-to-peer metod och även att det riktar in sig mot riskutsatta ungdomar som annars är svåra att nå, något som ex visat sig i baslinjestudien som träffade en mycket äldre generation missbrukare.

Under de år som projektet bedrivits har resultaten blivit allt mer entydiga i att det finns ett kunskapsbehov bland de riskutsatta ungdomarna framför allt när det gäller kunskap om hiv, hepatit och sexuellt överförbara sjukdomar.

Riskfarligt beteende

RFHL har under projekttiden träffat 1100 – 1200 klienter omhändertagna under LVU och LVM-vård. Projektets enkäter visar att samtidigt som kunskaperna kring hiv och hepatiter är låga bland de intagna, så har många ett beteende som inte är smittsäkert. Ungdomarna delar kanyler och annan injektionsutrustning, kondomer vid tillfälliga sexuella kontakter används inte och det gäller även de som köper och säljer sexuella tjänster.

Resultaten visar att:
– 52 % har delat sprutor och kanyler.
– Av de som sålt sexuella tjänster, 31 % av kvinnorna och 5 % av männen, uppgav mindre än hälften, 42 %, att de använde kondom vid sin senaste sexkund.
– Endast 55 % av klienterna hade testat sig för hiv det senaste året. Motsvarande siffra för hepatit C var 53 %.
– 55 % av de som inte testat sig upplevde att de inte hade ett smittfarlig beteende.

En mindre andel uppgav att de inte ville veta svaret eller att de inte visste var eller hur man lämnade ett hiv. eller hepatittest. Intressant att notera är att majoriteten av de som inte upplever att de har ett smittfarligt beteende samtidigt uppgav att de har haft oskyddat sex med flera sexpartners och delat spruta med andra.

Unga flickor utsatta

Mats Andersson, projektledare, vill särskilt peka på de risker som unga flickor utsätter sig för:

– Unga flickor sticker verkligen ut i vår undersökning vad gäller risktagande, både sexuellt och när det gäller injektionsmissbruk. Jag tror det beror på att unga tjejer ofta skaffar sig en äldre partner som förser dem med droger mot sex. Skulle det komma in mer hiv i den här gruppen skulle smittspridningen gå jättefort.

Torkel Richert, från Malmö Högskola, utvärderare av projektet:
– Utvärderingen visar att projektets målgrupp är en tydlig riskgrupp för blodsmitta och att det finns ett stort behov av att gruppen får mer information kring blodsmitta. Resultatet av utvärderingen tyder på att utbildningsinsatserna verkligen inneburit en kunskapsökning hos klienterna.

Samarbetspartners

Följ oss