Sprutbyte är en sak, men det behövs mer

Sprutor20webb20stc3b6rreI Sverige har vi konstigt nog fortfarande här och där ett lokalt, huvudsakligen politiskt, motstånd mot sprutbyten för individer som injicerar narkotika. Ansvarig minister Gabriel Wikström har länge talat om att undanröja ett hinder genom att via lagstiftning ta bort kommuners möjligheter att som i dag stoppa ett införande av sprutbyte.

Det har gått över ett halvår sedan han började prata om det, frågan är när handlingen kommer? Individer i behov av skydd mot ohälsa som blodsmittor ska inte behöva vänta längre!

Och när ett reformförslag kommer bör det inte bara handla om att ta bort kommunernas stoppmöjlighet utan även om att ta bort åldersgränsen och enbart se till behovet av folkhälsoaspekten smittskydd. Landstingen bör även beläggas med en skyldighet att erbjuda sprutbytesverksamhet.

Sedan är det så att enbart ett sprutbyte med alla dess andra fördelar förutom smittskyddet är inte tillräckligt. Just nu pågår i såväl Glasgow som Dublin ett HIV-utbrott bland individer som injicerar. Båda städerna har ett fungerande sprutbyte. Men enbart ett sprutbyte räcker inte. Det måste ständigt marknadsföras för att målgruppen ska känna till det. Och parallellt bör samhället arbeta med att minska stigmatiseringen kring att använda narkotika så att inte det skapar hinder.

HIV-utbrotten är olyckliga, samtidigt är narkotikaanvändarna i dessa städer bättre rustade än i merparten av Sveriges städer. Det finns sprutbyte. Och i till exempel Irland är det möjligt även för individer under 16 års ålder att få ta del av denna åtgärd om det finns ett godkännande från föräldrarna. I Sverige anses inte ungdomar under 20 år vara värda att slippa smittas av HIV eller Hepatit C till följd av narkotikaanvändning.

Gabriel Wikström, vi efterlyser åtgärderna!

Samarbetspartners

Följ oss