RFHL

Riksförbundet är ett intressepolitiskt förbund grundat år 1965, som arbetar för målet ”Ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering”. Organisationen verkar mot den stigmatisering som präglas av samhällets attityder mot människor som använder narkotika och lever i utanförskap.

Vår vision och vårt arbete grundas i en helhetssyn på människan som inte reduceras till sitt problematiska bruk – till en ”missbrukare”.

RFHL utläses idag som ”Riksförbundet för hjälp åt läkemedels- och narkotikabrukare”.

RFHL verkar för en avkriminalisering av det egna bruket av narkotika och att ”Harm Reduction”-åtgärder blir ett brett och växande komplement till den vård och behandling som erbjuds idag. Och att människor som använder läkemedel eller narkotika med eller utan psykisk ohälsa får samma rättigheter vad gäller valfrihet i vården.

Förbundet består idag av flertalet lokalavdelningar och föreningar. Förbundets övergripande arbete bedrivs från förbundskansliet i Stockholm. Riksförbundets verksamhet finansieras till stor del av statsbidrag som fördelas till ”Vissa organisationer inom det sociala området” av Socialstyrelsen.

Samarbetspartners

Följ oss