RFHL polisanmäler beroendecentrum i Uppsala för misshandel

RFHL, Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling har polisanmält beroendecentrums metadonsektion i Uppsala för misshandel och tjänstefel gällande deras behandling av patienten Ekaterina Jonasson.

Ekaterina Jonasson har de psykiatriska diagnoserna Asperger, ADHD, tvångssyndrom, bipolaritet och personlighetsstörning. De olika diagnoserna påverkar Ekaterinas på sedvanligt sätt för varje diagnos där man kan se att de förstärker varandra. Diagnosernas verkningar försämrades ytterligare 2007 när Ekaterina misshandlades med grovt våld mot huvudet vilket ledde till en blödning i hjärnan.

Ekaterina har tidigare beviljats assistans enligt LSS- lagen då hennes besvär ansetts som så svåra att hon inte klarar av att bo själv vad gäller mathållning och till synes enkla saker som att betala räkningar. Ekaterina Jonasson psykiatriska tillstånd gör att hon inte är kapabel att fatta beslut och sedan följa dessa.

Sedan mycket lång tid är Ekaterina Jonasson även klassificerad som heroinberoende efter ett antal års heroinanvändning som upphörde i samband med behandling. Hon har för detta behandlats med metadon under 23 år och är djupt beroende av detta läkemedel. Alla med kunskap om beroendeframkallande läkemedel vet att man efter så lång tid i metadonbehandling inte klarar sig utan substansen som är kraftigt beroendeframkallande.

Ekaterina Jonasson saknar sjukdomsinsikt gällande sina psykiatriska diagnoser. Hon ser sig själv primärt som en metadonberoende person som fungerar tillfredsställande om hon bara får sitt metadon. Alla som träffat henne är medvetna om att så inte är fallet.

Ekaterina Jonasson är en besvärlig patient i mycket styrd av sina diagnoser. När man försöker tvinga henne att göra saker hon inte vill eller när hon blir abstinent blir hon utagerande, ofta aggressiv.

Ekaterina Jonasson har haft metadon i 23 år. De 15 senaste åren har hon varit patient på Ulleråkers metadonprogram. Ulleråker har anpassat sin verksamhet efter hennes funktionsnedsättningar och det har fungerat hjälpligt. Ekaterina har fått sitt metadon och har kunnat leva sitt liv. Ända fram till i höstas då Ulleråker plötsligt bestämde sig för att sluta anpassa sin verksamhet och krävde av Ekaterina att hon skulle anpassa sig till deras rutiner och regler. Något hon självklart inte kan då hennes funktionsnedsättningar och psykiatriska diagnoser gör det omöjligt för henne.

Ekaterina Jonasson skrevs ut och blev utan metadon. I abstinens började hon jaga efter diverse preparat och placerades av socialtjänsten på ett behandlingshem som hon straffade ut sig från genom sitt utagerande beteende. Hon kom tillbaks till Uppsala och försökte under ett antal veckors tid att hålla abstinens borta genom inköp av heroin och illegal subutex och metadon.
Ekaterinas udda och utagerande beteende utsätter henne för stora risker i den hårda värld där man köper droger. Något som visade sig i mars då hon blev rånad, svårt misshandlad och våldtagen under försök att köpa droger i Stockholm.

Hon försökte etablera kontakt med Ulleråker igen. De angav som villkor för att hon skulle få sin medicinska behandling att hon måste skrivas in i ett skyddat boende under två år. Socialtjänsten började leta efter ett sådant boende men det finns inte många som är kvalificerade för att ta emot en patient med en sådan problembild som Ekaterina har.

Processen drog ut på tiden och Ekaterina Jonasson togs på nåder in i slutenvårdsbehandling på Ulleråker i väntan på att socialtjänsten skulle hitta ett behandlingshem för henne. I början på juni fann socialtjänsten ett behandlingshem som var villigt att ta emot henne. Efter två dagar var hon inte längre välkommen på behandlingshemmet utan skjutsades tillbaka till Uppsala. Ulleråker skrev ut henne och lämnade henne utan metadon.

Ekaterina Jonasson har under de första veckorna i juni varit inlagd på Akademiska sjukhuset med njursvikt och hjärtsvikt. Under sina försök att köpa droger har någon lurat på henne narkotika som varit utblandat med tvättmedel eller nåt liknande. Det är i dagsläget oklart om hennes njurar kommer att klara sig eller om hon blir tvungen till dialys resten av livet.
Hon är nu utskriven med kraftig smärta i sina njurar men utan smärtläkemedel och utan metadon.

  • Beroendecentrum Ulleråker har psykiatriskt utbildad personal.
  • Beroendecentrum är kunniga både vad gäller Ekaterinas psykiatriska funktionsnedsättningar och diagnoser.
  • Beroendecentrum är helt medvetna om hur svår och smärtsam metadonabstinens är och hur Ekaterina svarar på denna.
  • Beroendecentrum är helt medvetna om att Ekaterina inte är kapabel att fatta rationella beslut och sedan efterfölja dessa.
  • Beroendecentrum väljer trots detta att skriva ut henne med motiveringen att hon inte följer deras regler.

Genom att neka Ekaterina metadon utsätter de en funktionshindrad människa för så mycket smärta att det är likställigt med misshandel.
Genom att neka Ekaterina metadon medverkar beroendecentrum till att hon utsätter sig för fara.
Genom att förvägra en uppenbart behövande patient behandling med det läkemedel man tidigare gett i 23 år med vetskap om att patienten kommer att utsätta sig för fara begår man tjänstefel.

Vi har genom möten och genom anmälningar till socialstyrelsen försökt att ändra på situationen utan att något hänt.

RFHL har därför tillsammans med Ekaterinas mor Alla Ståhlberg polisanmält ansvariga läkaren på beroendecentrum samt verksamhetsansvarig på Beroendecentrum för misshandel, framkallande av fara för annan, samt för tjänstefel.

Samarbetspartners

Följ oss