RFHL inledde ”het debattvecka”

hetDenna vecka inleddes med att RFHL i måndags hade en debattartikel införd i Dagens Samhälle. Vår debattartikel tog upp problematiken kring de ökande narkotikarelaterade dödsfallen. Vi påtalade behovet av en ny mer kvalitativ statistik för att bättre uppmärksamma och skapa möjligheter för att följa utvecklingen och föreslå åtgärder mot narkotikadöden. Vi presenterade även ett urval av de åtgärder som vi föreslår och som vi anser behöver diskuteras.

Det blev inledningen på en serie debattartiklar som har debatterat såväl narkotikadöden som narkotikapolitik.

Debattartikeln möttes på tisdagen av en replik från Riksförbundet Narkotikafritt Samhälle. Generalsekreterare Per Johansson gick till angrepp mot den läkemedelsassisterade behandlingen och menade att RFHL hade missat att Socialstyrelsen skulle vara ansvarig för de ökande dödsfallen genom att inte kontrollera den behandlingsmetoden hårdare. RNS argumenterade även för mer restriktiv tillgång till denna behandlingsform.

Igår torsdag svarade vi på RNS debattartikel. Vi lyfte dels fram att RNS debattartikel är ett exempel på en del av den kritik vi har mot dödsfallsstatistiken, att som den presenteras idag så möjliggör den osaklig kritik. Dels lyfte vi fram att den läkemedelsassisterade behandlingen vid opiat-/opioidberoende har mycket gott vetenskapligt stöd. Vi tog även upp att dödsfallen ofta handlar om en blandning av olika substanser och att det är angeläget att begränsa samtidig förskrivning/användning av till exempel bensodiazepiner.

Själva den läkemedelsassisterade behandlingen behöver dock byggas ut och inte vara föremål för till exempel onödiga utskrivningar som förekommer på en del platser idag. Det är en del av vad som kan göras mot det så kallade ”läckage” som förekommer. Våra invändningar mot RNS påståenden motiverade vi med länkar dels till forskare som deltagit i debatten och dels till vetenskapliga studier.

Den fjärde debattartikeln denna vecka skrevs av en lokalpolitiker inom Folkpartiet. Nikoletta Jozsa skriver att ”svensk missbrukspolitik är förlegad och behöver förändras i grunden”. Hon föreslår mer fokus på individers behov, en bättre beroendevård och mer av skademinskande åtgärder.

Ett av Nikolettas förslag är att införa enheter i beroendevården där kompetens från flera olika inriktningar samverkar. Hon skriver ”inrätta en särskild behandlingsenhet där socionomer, behandlare, läkare och psykiatriker arbetar sida vid sida runt individen”.

Det är kul att vår debattartikel fick igång en liten debatt där vi kunnat diskutera våra förslag och synpunkter mer ingående, och kanske kommer det att komma ytterligare debattartiklar inom ämnet framöver på Dagens Samhälle. Oavsett det har debatten om narkotikapolitiken fått lite nytt bränsle den senaste tiden.

Förutom ovanstående debattartiklar har det publicerats ett par andra som vi länkat till från vår Facebook-sida. Bland dessa finns en välskriven debattartikel av Björn Fries och Christina Gynnå Oguz där de lägger fram ett antal förslag kring vad som kan göras mot de höga dödtalen. Björn och Christina sammanfattar debattartikeln med att förslagen är sådana som den nuvarande regeringen har föreslagit i opposition, och att det nu är dags att de genomför dessa när de sitter i regeringsställning!

Det ser ut som att det kan bli en narkotikapolitiskt spännande höst!

Samarbetspartners

Följ oss