Psykodynamisk terapi lika bra som KBT

Ångest och depression tillhör vår tids stora folksjukdomar. Upp till en fjärdedel av befolkningen drabbas nån gång i livet. De två mest utbredda behandlingsmetoderna, förutom läkemedel, är psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi, KBT.

I våra nordiska grannländer, och i Tyskland och Frankrike beskrivs de här metoderna som två skolor som kompletterar varandra. I Sverige har de ställts mot varandra av myndigheter och politiker. Resultatet har blivit ett mer ensidigt utbud av terapi för människor med psykisk ohälsa.

Lyssna på Kaliber. Socialstyrelsen menar i ett pressmeddelande att de aldrig rekommenderat KBT mer än psykodynamisk terapi.

Samarbetspartners

Följ oss