Psykiatrilagsutredningen – ännu mer tvång

För drygt en månad sedan lade Psykiatrilagsutredningen sitt förslag till förändringar av de lagar som styr tvångspsykiatrin och rättspsykiatrin. I stora drag kan man säga att utredningens förslag förstärkte statens och psykiatrins rätt att utöva tvång och tvångsåtgärder mot sina medborgare.

Utredningen har ett uttalat överhets- och myndighetsperspektiv och snuddar inte ens vid frågor om vårdens innehåll och patienternas rättssäkerhet och villkor. Det får andra göra.

Kaliber sände i början på maj, efter tips från RFHL, ett reportage om Johan som sitter inspärrad på Växjö trots att han är funnen frisk och ofarlig. RFHL följde upp reportaget med en debattartikel i Aftonbladet.

I dag har Sveriges Radio ett inslag om hur försäkringskassan bedömer att personer som är inlåsta på rättspsyk ändå ska kunna arbeta.

Psykiatrin behöver förändras men inte i den riktning Psykiatrilagsutrednignen föreslår.

Samarbetspartners

Följ oss