Patienter har inget med läkemedel att göra

I ett pressmeddelande från Socialdepartementet kommer idag en nyhet om att statssekreteraren Agneta Karlsson ”tar emot ett femtontal aktörer för att gemensam utarbeta en nationell plattform för det fortsatta arbetet med utmaningar på läkemedelsområdet.”

Pressmeddelandet fortsätter:
”– Ett partssammansatt arbete kommer att utgöra en viktig del i strävan efter att förbättra läkemedelsanvändningen i Sverige, säger Gabriel Wikström, folkhälso-, sjukvårds- och idrottsminister.”
”– Läkemedelsområdet är komplext och vi behöver fokusera på områden som kräver samordning och samsyn av berörda, säger statssekreterare Agneta Karlsson.”
Inbjudna till mötet är alltså de som ministern anser vara närmast berörda. Följande aktörer räknas upp: ”Sveriges Kommuner och Landsting, Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, Statens beredning för medicinsk utvärdering, Läkemedelsindustriföreningen, E-hälsomyndigheten, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, Sveriges Apoteksförening, Folkhälsomyndigheten, Inspektionen för vård och omsorg, Vårdförbundet, Sveriges läkarförbund samt landstingen.”

Socialdepartementet anser att parter och aktörer på läkemedelsområdet är företrädare för myndigheter, vårdgivare, profession och industri. Inte en patient så långt ögat når. Socialdepartementet anser alltså att patienter inte är berörda av frågan om läkemedel.

Per Sternbeck, förbundssekreterare på RFHL säger följande i en kommentar:

– I ett land där tiotusentals människor är beroende av läkemedel förskrivna från sjukvården, i ett land där svårt sjuka patienter nekas läkemedel av kostnadsskäl, i ett land där biverkningar av läkemedel skadar och dödar tusentals patienter varje år, är det verkligen anmärkningsvärt att Socialdepartementet inte anser att patienter är en part i denna process.

Samarbetspartners

Följ oss