Organisation

RFHL är uppbyggt enligt enkla demokratiska principer. En förbundsstyrelse, som utses av årsmöte vartannat år, leder förbundsarbetet under mandatperioden. Förbundskansliet arbetar med RFHL:s övergripande arbete och stöttar lokalföreningarna. Lokala föreningar, med egna styrelser, driver det lokala arbetet. En del orter har QvinnoQulor som arbetar särskilt för och tillsammans med utsatta kvinnor.

Föreningsrevisor
Lennart Halvardsson

Riksförbundets styrelse 2019

Förbundsstyrelsen är under omstrukturering.
Uppdatering följer.

Förbundskansli

Instrumentvägen 45, Hägersten

Kanslichef: Antonny Illes
Medlemsansvarig: Mikael Eriksson
Kansliadministratör: Anders Ryd
Kommunikatör: Jenny Pira
Kansliassistent: Dan Orellana
Projekt: Mikael Zeander

Kontaktuppgifter till förbundskansli och våra lokalföreningar.

Samarbetspartners

Följ oss