Organisation

RFHL är uppbyggt enligt enkla demokratiska principer. En förbundsstyrelse, som utses av årsmöte vartannat år, leder förbundsarbetet under mandatperioden. Förbundskansliet arbetar med RFHL:s övergripande arbete och stöttar lokalföreningarna. Lokala föreningar, med egna styrelser, driver det lokala arbetet. En del orter har QvinnoQulor som arbetar särskilt för och tillsammans med utsatta kvinnor.

Förbundsordförande
Lennart Halvardsson

Förbundskansli
Ralångsvägen 4, Årsta

Kontaktuppgifter till förbundskansli och våra lokalföreningar.

Samarbetspartners

Följ oss