Omhändertagna barn får mer psykmedicin

Barn som omhändertas av samhället går oftare på psykofarmaka än andra. Nästan var femte omhändertaget barn som är placerat på institution tar medicin mot psykisk ohälsa och mer än hälften gör det utan att ha fått någon diagnos.

Läs mer på Sveriges Radio.

Samarbetspartners

Följ oss