Om landstingets information om en brukarrevision

För ett par år sedan fick Brukarrådet för beroendefrågor i Stockholms län i uppdrag att göra en brukarrevision av de lokala integrerade beroendemottagningarna. När resultatet av revisionen skulle presenteras den 22 januari i år vägrade landstingets pressavdelning att skicka ut ett pressmeddelande om detta. Anledningen var att brukarrevisionen kunde innehålla kritik mot landstinget. En vecka senare skrev landstingsrådet Birgitta Rydberg i uppskattande termer om brukarrevisionen på sin blogg. Då skickade landstingets pressavdelning ut samma pressmeddelande man för en vecka sedan vägrade skicka ut.

Brukarrådet för beroendefrågor i Stockholms län bestående av föreningarna, Attention i Stockholms län, Musketörerna i Rågsved, Musketörerna i Sollentuna, Länkarna Mariedal och RFHL Stockholm fick för nästan tre år sedan i uppdrag av KSL, en samverkansorganisation bestående av kommuner i Stockholms län, landstinget och kriminalvården, att göra en brukarrevision av de lokala integrerade beroendemottagningarna i Stockholms län.

Arbetet bedrevs fristående från beställarna och i samråd med forskare från Karolinska Institutet för att få en vetenskaplig grund att stå på. Syftet var att resultatet brukarrevisionen kom fram till inte skulle kunna ifrågasättas som icke vetenskapligt. Under våren 2012 genomförde vi informationsinhämtningen och i slutet av sommaren var vi klara med resultatet. Det förvånade oss eftersom det visade sig att en mycket stor majoritet av patienterna var otroligt nöjda med den vård de erbjöds på mottagningarna. Vi hade i ingången av brukarrevisionen haft en helt annorlunda och betydligt mer dyster bild av hur beroendevården fungerade.

Vi ägnade en stor del av hösten åt att analysera och kommunicera resultaten och det hela blev till slut en revisionsrapport som innehöll både positiva och negativa resultat.

Den 22 januari var det dags att slutligen presentera den färdiga rapporten för beställaren och andra intresserade. Presentationen hölls i landstingshuset med inledande anförande av landstingsrådet Birgitta Rydberg och höga tjänstemän från landstinget beställarkontor på plats. Trots detta, och trots att resultaten var väl kända, vägrade Stockholms läns landstings informationsavdelningen att skicka ut ett pressmeddelande om detta. Anledningen man uppgav var att brukarrevisionen innehöll viss kritik mot landstingets verksamheter. Vi skickade då ut ett eget pressmeddelande vilket ställde till stor uppståndelse hos nämnda informationsavdelning som frågade hur pressmeddelandet hade sett ut och till vilka vi hade skickat det. Vi hade vår konferens och naturligtvis var ingen media där. Drygt en vecka senare skrev Birgitta Rydberg i uppskattande ordalag om brukarrevisionen på sin blogg. Efter detta skickade informationsavdelningen ut ett pressmeddelande om brukarrevisionen och dess resultat som naturligtvis hade ett starkt fokus på de positiva resultaten. Nu skrev Dagens Nyheter om det hela.

Hela förfarandet ställer en rad frågor som ytterst handlar om vår demokrati, om insyn i demokratiskt styrda organisationer, om tendensen att bara kommunicera goda nyheter och att inte ta till sig kritik.

Det står alldeles klart att om vår revision hade visat på sämre resultat eller om Birgitta Rydberg inte hade gillat resultatet, hade den aldrig kommunicerats av informationsavdelningen. Trots att det var landstinget som beställde den och trots att det var deras verksamhet som reviderades. Deras uppdrag självpåtaget eller inte, tycks vara att styra information så att landstinget framstår i bättre dager än det är. Man tystar ner befintlig eller till och med befarad kritik. Det är ett sådant förfarande som i förlängningen leder till den tystnadens kultur som lagt sig över en så stor del av Sverige, både den privata och den offentliga delen. Ett samhälle som präglas av tystnad stagnerar. Dåliga verksamheter förblir dåliga. Tendenser till korruption får fortsätta att verka och utvecklas. Det kan väl inte vara meningen. Kanske är det dags för en brukarrevision av landstingets informationsarbete?

Text: Per Sternbeck

Samarbetspartners

Följ oss