Naloxon ska finnas över hela Sverige

naloxonI tisdags publicerades nya siffror för narkotikarelaterade dödsfall. De uppgick till rekordet 765 förra året. Det är ett allvarligt problem och RFHL kommer att presentera vår officiella kommentar till dessa dödsfall inom kort. Bland de åtgärder vi föreslår för att minska dessa dödsfall ingår att sprida Naloxon över hela landet.

Naloxon är ett effektivt motgift mot opiat- och opioidöverdoser, till exempel överdos av heroin. Dessa överdoser är en väsentlig del av de narkotikarelaterade dödsfallen och motgiftet finns och används i flera länder. Dock inte i Sverige än.

Det finns visserligen beslut om försök lokalt, till exempel i Skåne. Det finns dock ingen anledning till att vänta med att införa denna behandlingsmetod mot överdoser på ett nationellt plan. RFHL anser att detta kan och bör ske omgående över hela landet.

Forskningsstödet för att Naloxon är en bra metod för att rädda liv är starkt. Den här vetenskapliga artikeln (från redan 2010, så varför har vi väntat?) går igenom stödet för en väl spridd användning och spridning av Naloxon bland brukare och personer runt dessa. EU har rekommenderat spridning av Naloxon och har som stöd för det publicerat en forskningsgenomgång av 21 vetenskapliga studier (2015, PDF). Så har även WHO gjort 2014. Så varför väntar vi i Sverige?

En irländsk infosida om droger har lagt ut en sida med information om opiat-/opiodöverdoser och tecken att leta efter samt hur man bör agera om man bevittnar en överdos. Det finns fyra informativa kortfilmer på ett par minuter att titta på, gör gärna det för att lära dig mer om hur du kan agera om det är du som bevittnar en överdos. Och tänk om Sverige hade haft program för att förse den som kan rädda liv med Naloxon-utrustning. Det är fullt möjligt om Sverige beslutar sig för att ändra politik och praktik kring narkotika!

Samarbetspartners

Följ oss