RFHL Norrköping & Qvinnoqulan

Specialområde: En mötesplats för kvinnor som har eller haft ett beroende av ett missbruk. Eller på annat sätt har berörts av beroende, utanförskap och psykiskt ohälsa. Det finns även en ungdom grupp.
Adress Norra Promenaden 108
  602 18 Norrköping
Telefon 0700-138351
Epost qvinnoqulan.norrkoping@gmail.com

RFHL QvinnoQulan är en lokalförening ansluten till Riksförbundet RFHL
QvinnoQulan startade år 2008.
Samverkar med NBV i form av cirkelverksamhet och kulturarrangemang.

Vår verksamhet:
Vi är en mötesplats för kvinnor och barn/ungdomar.
QvinnoQulan riktar sig till drogfria kvinnor som har eller har haft ett beroende av alkohol, narkotika, läkemedel samt psykisk ohälsa.
Medberoende och anhöriga är också varmt välkomna.

Genom vår verksamhet vill vi stärka kvinnans självförtroende och självkänsla genom aktiviteter som t.ex. hantverk, matlagning & bakning.
Man kan komma för att knyta kontakter eller bara dricka en kopp kaffe.

Deltagarna planerar själva verksamheten utifrån individens behov.

Öppettider varierar.
Vid frågor kontakta:
Katri Pesonen 0707-212857

Om ingen svarar så lämna meddelande med namn och telefonnummer så kontaktar vi er.

Med Vänliga Hälsningar

Styrelsen

Samarbetspartners

Följ oss