QvinnoQulan Örebro

Adress Rudbecksgatan 33, 702 11 Örebro
Besöksadress Nygatan 38 (gå runt vänster om Kulturpalatset till Rudbecksgatan sidan)
Telefon 070 – 227 50 33
Epost qvinnoqulan.orebro@hotmail.com
Öppettider Onsdag 12-15

QvinnoQulan riktar sig till kvinnor som har eller haft ett beroende, eller på annat sätt har berörts av missbruk.

QvinnoQulan ska kunna ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor att gå vidare i livet.

QvinnoQulan ska kunna ge kvinnor stöd, råd och sällskap i mötet med olika myndigheter.

QvinnoQulan erbjuder självhjälpsgrupper.

Samarbetspartners

Följ oss