RFHL Katrineholm

Adress c/o Halvarsson, Köpmangatan 14
  641 30 Katrineholm
Telefon 0769459414
Epost lennart_halvardsson@msn.com

RFHL Katrineholm Sörmland, medlemsantalet 21 stycken. Startade  juli 2014.Vi har ett brett perspektiv när det gäller missbruk och dess följder. Som överskuldsatthet, blandmissbruk, hemlöshet etc.RFHL Katrineholm har ett gått samarbete med NSPH Sörmland , där ingår olika föreningar som är samarbetspartner, Sveriges fontänhus, RSMH, SPES. Vi har även ett gott samarbete med FoU Sörmland. Under året har RFHL Katrineholm  varit med om att revidera prio handlingar mellan Sörmlands kommuner även varit en av brukarföreningar som har varit med om att revidera landstinget Sörmlands prioplan. Vi är även med i en utbildningsgrupp i landstinget Sörmland. RFHL Katrineholm har varit på utbildning i SIP (samordnad individuell plan) genom FoU Sörmland.  RFHL Katrineholm har haft konferenser om hedersrelaterade våld,vuxenmobbning och ensamkommande. Nu under våren kommer RFHL ha en dag som ska handla om sorg och dess arbete. Vi har även varit på olika konferenser som suiciddialog och hemlöshet en fråga om bostäder, genom länsstyrelsen. Vårt arbete kommer att genomsyras med en bred syn till brukaren och ska försöka hjälpa och stötta.

Styrelsen 

Lennart Halvardsson. Ordförande 
Marianne Ström. Ledamot.
Fredrik Dahlström. Ledamot 
Susanne Hellgren. Revisor 

Kontaktperson 

Lennart Halvardsson 
Mobil 0769459414
Email. lennart_halvardsson@msn.com

Samarbetspartners

Följ oss