RFHL Gotland

Adress Norra skräddargården 6
  C/O Michael MacLaine
  621 53 Visby
Telefon 08-545 560 60

Välkommen till RFHL Gotland.

RFHL jobbar sedan 1965 med läkemedel- och drogberoende.
Här på Gotland, har RFHL funnits sedan slutet på 1970-talet.

Läkemedel- och drogberoende är inte bara ett lidande för den drabbande individen. Nej, bakom den drabbade finns familj, släkt, vänner och arbetskollegor. Många av dessa blir, så kallade medberoende. Den/de medberoende känner till beroendet, men av olika skäl, väljer de att inte konfrontera den beroende.
Konsekvensen av detta blir ett liv i lögn, där den beroende fortsätter i sitt missbruk samt där den/de medberoende blir alltmer snärjda. Äktenskap och relationer blir alltmer anstränga och slutar ofta i skilsmässa och brustna relationer. Detta, i sin tur, leder alltsomoftast till att missbrukaren hamnar allt djupare i sitt missbruk.

Vår strävan är att skapa debatt och öppenhet. Att vara en samtalspartner för, såväl dig som är eller tror dig vara på väg in i ett läkemedels- eller drogberoende, som för dig som orolig vän, kollega eller familjemedlem.
Empati, klarsynthet och uppriktighet präglar vår kontakt med dig, oavsett vem du är.

Vi finns, vi lyssnar och vi vägleder.

Våra arbetsmål:
1. En plattform för första kontakt – denna sida samt RFHL.se
2. En fysisk mötesplats- för närvarande, efter individuellt överenskommande. På sikt, en fast lokal.
3. Mötestillfällen – då vi diskuterar utsatthet, bemötande och åtgärder, för såväl drabbade som engagerade anhöriga och vänner.
4. Skapande av lokala kvinno- och ManJourer. Såväl fysisk som psykisk misshandel är ett allvarligt problem med oerhörda lidanden som oftast sker i tysthet. Detta drabbar såväl män som kvinnor.

Vi avser att göra skillnad – till det bättre. Det finns ett ljus i mörkret. Vi vill hjälpa dig att finna det.

Samarbetspartners

Följ oss