RFHL Gävleborg

Adress c/o KD, Ruddammsgatan 9
  803 20 Gävle
Telefon 0760973360
Epost info@rfhlgavleborg.se

RFHL Gävleborg som bildades 2008 är en förening som riktar sig till människor som lever eller har levt i någon form av utsatthet. Det kan röra sig om olika typer av missbruk, fattigdom, läkemedelsberoende, våld i nära relationer, psykisk ohälsa och/eller medberoende. Vi vill verka för allas rätt till liv och hälsa, bostad och arbete. Vi är en förening som är partipolitiskt och religiöst oberoende.

Föreningen erbjuder råd och stöd samt ger möjligheter att genom möten med andra människor i liknande situation inspirera till personlig utveckling. Vi fortsätter att stötta personer i deras förändringsprocess så länge individen önskar. På våra mötesplatser har man möjlighet att börja bygga upp ett nytt liv till exempel efter avslutad behandling. Verksamheten är öppen för alla som behöver vårt stöd eller vill deltaga i våra aktiviteter. Aktiviteter består tex: i promenader, bad, bio, biljard, bowling, läger, cirklar och föredrag. Det är viktigt att inse aktiviteternas betydelse i socialträning för att bryta destruktiva livsmönster.

Vår vision är att skapa ett samhälle där alla är lika mycket värda och där individen har makten över sina liv. Vi tror på varje individs förmåga till förändring och genom rfhl kan besökare knyta nya kontakter, få nya vänner samt bryta isolering och ensamhet.

Vårt mål är att verksamheten ska fortsätta växa och nå ut till fler behövande i vår målgrupp. Vår personal har egen bakgrund i föreningens kunskapsområden och kan därför dela med sig av sina egna erfarenheter, vilket upplevs som positivt av våra besökare.

Samarbetspartners

Följ oss