QvinnoQulan Halmstad

Adress Lyckåkersgatan 16f
  302 39 Halmstad
Telefon 0700-278108
Epost blihagen84@gmail.com

QvinnoQulan i Halmstad riktar sig till drogfria människor som har eller har haft någon form av beroende/missbruk. Vårt enda ”krav” är en önskan till förändring och vår uppgift är att stödja, vägleda och hjälpa utifrån individens behov och önskemål.

En del av vår målgrupp är även alla föräldrar som har eller haft ett drogmissbruk, och som vill leva ett fortsatt drogfritt liv. QvinnoQulan riktar sig till föräldrar som har eller riskerar att få sina barn omhändertagna.

Vi arbetar utifrån grundtanken; ”Allas lika värde” och ”Ett samhälle utan social diskriminering”

Samarbetspartners

Följ oss