QvinnoQulan Hallsberg

Besöksadress Östra Storgatan 4
Postadress C/O QvinnoQulan, Örebro (se nedan)
Telefon 070-227 50 33
Epost qvinnoqulan.hallsberg@hotmail.com

QvinnoQulan riktar sig till kvinnor som har eller haft ett beroende, eller på annat sätt har berörts av missbruk.

QvinnoQulan ska kunna ge råd och stöd till våldsutsatta kvinnor att gå vidare i livet.

QvinnoQulan ska kunna ge kvinnor stöd, råd och sällskap i mötet med olika myndigheter.

QvinnoQulan erbjuder självhjälpsgrupper.

Besöksadress:
Östra Storgatan 4
694 31 Hallsberg
(ABF Hallsberg) mitt emot stationen.

Postadress:
C/O QvinnoQulan Örebro
Rudbecksgatan 33
702 11 Örebro

Samarbetspartners

Följ oss