LifeRing Örnsberg/Hägersten

Måndag

Rfhl Förbundskansli

Tid; 18.00 – 19.15, Kaffe & smörgås från 17.30

Plats: Örnsberg/Hägersten

Instrumentvägen 45 Porttelefon ”Riksförbundet Rfhl”

Samarbetspartners

Följ oss