LifeRing Örebro

Startar upp LifeRing den 23/1 – 2019

Tid: 15.00 – 16.00, Fika från 14.30

Plats: Nygatan 38

Kontakt: tel. 070 – 227 50 33

Samarbetspartners

Följ oss