LifeRing Hallsberg

Startar upp LifeRing den 21/1 – 2019

Tid: 14.00 – 15.00, Fika från 13.30

Plats: ABF

Östra Storgatan 4

Kontakt: tel. 070 – 227 50 33

Samarbetspartners

Följ oss