LifeRing Göteborg

Måndag

RFHL Lokalförening

Tid: 16.30 – 17.30, Kaffe & smörgås från 16.00

Plats: Vegagatan 48 A

Kontakt: Per tel. 031 – 82 51 91

Samarbetspartners

Följ oss