Brukarföreningen Stockholm

Adress Livdjursgatan 5A
  121 62 Johanneshov
Telefon 08-31 14 90
Epost stockholm@brukarforeningarna.se
Öppettider Alla vardagar 10-16 förutom måndagar 12-16

Hitta hit: Ta Tvärbanan eller Tunnelbanan till Globen och gå till Slakthusområdet

Brukarföreningen Stockholm grundades 2004 och är en organisation som helt består av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Vår verksamhet är kommunöverskridande och omfattar hela Stockholms län. Vi medverkar också i relevanta samarbetsforum och brukarråd. Vi har daglig öppet hus-verksamhet och besök av upp till ett 60-tal personer i vår lokal i Slakthusområdet. Här hjälper vi till med allt från stöd/rådgivning till att söka hjälp. Eftersom många av våra besökare saknar förtroende för myndigheter, hjälper vi till med att upprätta kontakter med sjuk- social och kriminalvård. Vid behov följer vi med som stöd på möten. Vi villkorar aldrig vår hjälp! Man är välkommen hit oavsett i vilket skick man befinner sig! Vi har både besökstelefon, besöksdator, och kopiator/skrivare att låna ut.

Eller bara kom ner och ta en fika och prata med människor i samma situation!

Tjänster vi erbjuder:

 • Smittskyddsprevention (information om hiv och hepatit C)
 • Behandla din hepatit C hos oss snabbt och enkelt varje onsdag e.m.
 • Uppsök
 • Få kontakt med sjukvården genom Pelarbackens mobila enhet som står parkerad utanför oss 1/vecka
 • Ljuspunkten – En säker mötesplats för kvinnor som använder narkotika
 • Gratis WiFi
 • Besöksdator med Internet
 • Ladda din mobil
 • Besökstelefon
 • Kopiator/skrivare
 • Fika och smörgåsar
 • Hjälp med kontakt med myndigheter och sjuk- och beroendevård
 • Sprututbyte
 • C/O-postadress (kom och hämta din post hos oss)
 • Gratis utdelning av hund- och kattmat till bostadslösa (genom Scalas Hundhjälp)
 • HIV-tester (självtestning med hjälp från vår personal)
 • Aktivt stöd, tex att följa med på möten med soc och sjuk- eller beroendevården
 • Gratis utdelning av preventivmedel (kondomer)
 • Utdelning av Klorintabletter (för att rengöra använda verktyg i nödfall)

Föreningen Tryggare Ruspolitik (FTR)

BARO (Brukaranhörigas riksorganisation)

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH)

Convictus (Hälsocenter)

HIV Sverige

Brukarföreningarnas Nätverk (BFN)

Gatans Vänner

Smittskydd Stockholm

Beroendecentrum Stockholm

U-FOLD

Linkage C

Det snabbaste och enklaste sättet att behandla din hepatit C idag. Så skulle man kunna beskriva vårt projekt LINKAGE/C.

Varje onsdag mellan kl. 13-15 finns sjuksköterskor på plats här på föreningen för att göra det så lätt som möjligt att komma in i behandling för din hepatit C.

GRATIS läkemedelsbehandling påbörjas så fort som möjligt. De har även möjlighet att göra ett ultraljud av levern på plats, och hämtar ut första månadens doser åt dig. Förvaring av dina läkemedel kan arrangeras via föreningen.

De kan även hjälpa till med vaccinering mot hepatit A och B.

Detta är det snabbaste och enklaste sättet att få hepatit C-behandling idag! ETT HELT UNIKT PILOTPROJEKT TILLSAMMANS MED KAROLINSKA INSTITUTET SOM VI LÄNGE KÄMPAT FÖR SKA BLI VERKLIGHET.

https://www.brukarforeningarna.se/stockholm/linkagec.php

 

Niklas Eklund, ordförande (tom 2023).
niklas.eklund@brukarforeningarna.se

Linn Nystedt, vice ordförande (tom 2022).
linn.nystedt@brukarforeningarna.se

Pye Jakobsson, ledamot (tom 2021).
pye.jakobsson@brukarforeningarna.se

Fanny Marklund, ledamot (tom 2021).
fanny.marklund@brukarforeningarna.se

Ellen Funkquist, ledamot (tom 2021).
ellen.funkquist@brukarforeningarna.se

Todd Pedersen, ledamot (tom 2021).
todd.pedersen@brukarforeningarna.se

Stig Göran ’Eskil’ Lund, ledamot (tom 2021).
stig-goran.lund@brukarforeningarna.se

Tina Sander, suppleant (tom 2021).
tina.sander@brukarforeningarna.se

Lena Sjöstrand, suppleant (tom 2021).
lena.sjostrand@brukarforeningarna.se

Svenska Brukarföreningen grundades 2002 av den f.d. modefotografen Berne Stålenkrantz som en reaktion mot hur beroendevården behandlade människor inom beroendevården, framförallt patienter inom substitutionsbehandling som skrevs ut godtyckligt eller som inte ens fick tillgång till substitutionsbehandling p.g.a. strikta och repressiva riktlinjer, och som en konsekvens avled eller tog sina liv.

När Svenska Brukarföreningen växt sig stor, beslutades det 2004 att Stockholm skulle bli sin egen förening och SBF Riks flyttade in i city och vi blev en lokalförening till just Svenska Brukarföreningen.

2016 gick vi ut ur Svenska Brukarföreningen och blev en fristående förening för att 2019 gå med i RFHL Riksförbudet. Kort därefter försattes Svenska Brukarföreningen tragiskt i konkurs.

Brukarföreningen Stockholm och den tidigare Svenska Brukarföreningen är och har alltid varit två olika föreningar, med olika organisationsnummer och ekonomi.

Vi består helt och hållet av och vänder sig till alla människor som använder narkotika. Det betyder att vi organiserar personer som använder narkotika, personer med substitutionsbehandling eller annan medicinsk behandling och även människor som använder andra former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt.

Vårt mål är att stärka medlemskollektivets ställning i samhället, avhjälpa stigma och maktlöshet, motverka tvång och repression, verka för frivillighet i vård och rehabilitering samt stödja enskilda medlemmar i enlighet med dennes uttalande önskemål och behov.

Verksamheten är kommunöverskridande och omfattar hela Stockholms län. Vi medverkar också i relevanta samarbetsforum och brukarråd.

Vi har daglig öppet hus-verksamhet och besök av upp till ett 50-tal personer i vår lokal i Slakthusområdet. Här hjälper vi till med allt från stöd/rådgivning till att söka hjälp.

Eftersom många av våra besökare saknar förtroende för myndigheter, hjälper vi till med att upprätta kontakter med sjuk- social och kriminalvård. Vid behov följer vi med som stöd på möten.

Våra medlemmar är ofta stigmatiserade och lever i samhällets utkanter. Många är hemlösa och saknar helt en fast punkt i tillvaron. Misstron mot myndigheter är utbredd i denna grupp och vi utgör en brygga i kontakt med t.ex. socialtjänst och sjukvård.

Vi villkorar aldrig vår hjälp och man är välkommen hit oavsett i vilket skick man befinner sig!

Några höjdpunkter från åren som gått:

 • 2006 blev vi avrådda att driva frågor som sprutbyten, brukarrum, avkriminalisering och andra harm reduction-åtgärder. Dåvarande sjukvårdslandstingsråd Birgitta Rydberg (fp) drog in vårt verksamhetsbidrag. Efter att ha stått vid landstingshuset dagligen i två år och informerat förbipasserande politiker och allmänhet om vilka vi var och vår agenda så fick vi tillbaka vårt bidrag,
 • vårt öppna hus som tagit emot tiotusentals av människor, alltid med respekt och öppna armar, trots minimal budget,
 • vårt sprututbyte som blev det första i Stockholm och som hjälpt tusentals av människor att kunna undvika blodsmitta och infektioner genom rena nålar,
 • vår delaktighet i projektet Linkage C för att påskynda och underlätta hepatit C-testning och behandling, och
 • våra fullsatta konferenser om brukarhälsa.

 

Vi anordnar också årligen en minnesdag, kampanjer som är riktade mot vårt medlemskollektiv samt flera andra evenemang.

Föreningen har utvecklats på senare år till att först ha nästan exklusivt varit en patientförening för utskrivna och nuvarande LARO-patienter till alla sorters människor som använder alla former av narkotiska preparat, såväl legalt som illegalt. Detta då LARO-programmen blivit bättre medan allt fler människor idag blandar alla möjliga droger, något som helt förändrat hur människor tar droger.

Ledord som föreningen följt ända sedan starten är

Inget Om Oss Utan Oss!

Samarbetspartners

Följ oss