BARO, Brukaranhörigas riksorganisation

Adress Livdjursgatan 5A
  121 62 Johanneshov
Telefon Jourtelefon 073-081 20 30
Epost info@brukaranhoriga.se

Vi är ett kontaktnät för anhöriga till personer som använder eller har ett problematiskt bruk av illegala/legala substanser samt de som har samsjuklighet. En del av oss har även egen erfarenhet.
Vi är en rikstäckande organisation som kommer att ha ombud runt om i landet till en början med.
Syftet med organisationen är att stödja varandra och stötta våra nära/brukare men också att stärka brukarnas naturliga rätt att organisera och representera sig själva. Dvs ha rätt till den vård och behandling de anser sig ha behov av.

Vi är måna om att anhöriga skall kunna ha en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och få stöd och råd i skeden i livet då man behöver det. Ibland kan det vara svårt att prata med andra i sin omgivning på grund av okunskap och den skam man ofta känner. Då kan det vara skönt med stöd från andra med liknande erfarenheter.

Vi erbjuder också stöd under processer som kan vara jobbiga att själv hantera. Exempel kan vara stöd och råd inför möten med myndigheter. Ni kan också kontakta oss med frågor om vart ni ska vända er gällande vård eller andra åtgärder åt er nära/brukare. Vi ger er tips och råd vad gäller hur man ska gå tillväga på bästa sätt som anhörig om man inte själv vet vad man ska göra. Och vi stöttar er även hela vägen genom processen om ni vill, vi kan även försöka hjälpa till så att er nära/brukare får den vård de behöver om de har en önskan om det. Vi arbetar även för att våra nära/brukare samt vi anhöriga m.fl skall få tillgång till Naloxon.

Vi väljer en annan väg en den traditionella, vi finns vid sidan av våra nära/brukare med bruk av illegala/legala substanser. Den kan i mångas ögon uppfattas som det totala möjliggörandet. Vi menar dock att vi inte agerar sjukt genom att stödja och vägleda dem vi bryr oss om. Genom att välja att finnas där så sätter vi gränser för oss själva likväl som för vår nära/brukare som lider av ett problematiskt bruk. Det är skillnad på att möjliggöra ett problematiskt bruk och att vara en medmänniska. Vi tror att trots att man har ett problematiskt bruk har man förmågan att välja rätt o att med rätt vård o stöd kan man bli motiverad till förändring.

Organisationens ändamål
– Att ge hjälp och stöd åt ANHÖRIGA barn, syskon eller annan närstående.
– Samt stödja anhöriga till de som har eller vill ha metadon, buprenorfin eller andra substitutionspreparat.
– Att stödja anhöriga oavsett behandlingsform deras nära/brukare vill ha. Att ge kunskap och stöd i de processerna för den behandlingsform den nära/brukare vill veta mer om eller vill få hjälp med.
– Vi arbetar även för en förändrad narkotikapolitik och harm reduction samt mänskliga rättigheter där inte drogfrihet är huvudsyftet utan livskvalitet. Att anhöriga likväl som den nära/brukare får tillgång till bra droginformation och stöd.

Samarbetspartners

Följ oss