LifeRing

Vill du ha hjälp mot ditt alkohol och/eller drogberoende?

LifeRing erbjuder en komplett filosofi för nykterhet och drogfrihet i en enkel och kamratlig miljö, med frihet att skapa ett eget program som fungerar för Dig.

Ingen “högre makt”, inga steg och inga böner. Bara gammaldags hederligt kamratstöd till Din självhjälp och återhämtning.

Mer info: Vad är LifeRing?

Hitta ditt LifeRing-möte

Klicka på markören för att visa namnet. Klicka sen på namnet för att gå till mötets sida.

Eller välj ett möte i listan.

Möten utan angiven adress är inte utplacerade på kartan.

LifeRing-möten via Skype

https://liferingsverige.wordpress.com/

Samarbetspartners

Följ oss