Landstinget vill ha sprututbytesprogram i Sörmland

Landstinget Sörmland kommer göra en ny kartläggning av kommunernas inställning till sprututbytesprogram, berättar P4 Radio Sörmland.

Landstingsrådet Thomas af Bjur, (FP) säger att hälso- och sjukvårdschefen kommer få ett uppdrag i mars om att ta kontakt med länets kommuner och sondera terrängen.

Landstinget ska undersöka möjligheten att dela ut rena sprutor till människor som missbrukar droger och riskerar att smittas av sjukdomar som hepatit och hiv.

Landstinget måste, enligt lag, ha ett godkännande från en kommun för att kunna genomföra ett sprututbytesprogram.

Under förra mandatperioden var alla kommuner utom Nyköping och Vingåker negativt inställda till sprut-utbytes-program, men Thomas af Bjur hoppas att kommunerna har ändrat inställning nu.

Hälso- och sjukvårdschefen kommer få i uppdrag ”att ta en ny dialog med kommunerna om hur de ställer sig till sprututbytesprogram”.
”Vi kan inte genomföra ett sprututbytesprogram utan kommunernas inblandning idag.”

Samarbetspartners

Följ oss