Kvarhållen på Karsudden för missad lunch

Tommy, patient på Karsudden, har missat att äta lunch ett par gånger då han varit mätt på frukostgröten. Hans läkare anser, i och med detta, att Tommy missköter sin diabetes och anger detta som skäl för att inte ta upp Tommys fall till förvaltningsdomstolen och en påbörjad frigivningsprocess. Resultatet blir att Tommy, som sedan länge anses vara medicinskt färdigbehandlad, hålls inspärrad på Karsudden under flera månader till.

För åtta år sedan dömdes Tommy till rättspsykiatrisk vård för ringa misshandel och skadegörelse. Efter tre år på Karsudden friskförklarades han och kontakter tog med Nyköpings kommun för att börja ordna med hans tillvaro efter den rättspsykiatriska vården. Nyköpings kommun hävdade att man inte hade någon bostad att erbjuda Tommy och obstruerade på olika sätt hans frigivningsprocess. Resultatet blev att Tommy fick stanna kvar på Karsudden i ytterligare fyra år. Efter det att Tommys kurator anmält Nyköping till Socialstyrelsens tillsynsenhet som kraftig kritiserade kommunens hantering av ärendet fick Tommy äntligen komma ut sommaren 2011 med särskilda utskrivningsvillkor.

Tommy som haft missbruksproblem sedan de unga tonåren men trots detta inte fått missbruksbehandling under sin tid i rättspsykiatrin, släpptes ut mot att han skulle klara av att hålla sin drogfrihet vilket han inte gjorde helt. Han fick ett kort återfall vilket ledde till att han åter togs in på Karsudden i juli 2011. Där har han suttit inlåst sedan dess.

Tommy är ledsen och besviken över den uppkomna situationen:

– Jag har varit här inne i åtta år nu. Jag tog ett återfall i somras. Det var ett misstag. För det misstaget har jag suttit inlåst i sju månader. Jag har inte misskött mig i övrigt. De har inget annat att klaga på än de uteblivna luncherna. Det känns som om jag aldrig kommer att komma härifrån.

Sonja Wallbom, förbundsordförande i RFHL är upprörd:
– Tommys fall i sin helhet, och det här sista med luncherna i synnerhet, visar vilken rättsosäker situation rättspsykspatienter befinner sig i. Att hålla en människa inlåst är den grövsta sanktionen man kan ge en människa i det här landet. Här håller man en människa inlåst på otroligt vaga grunder. Det är märkligt att ett sådant godtycke får förekomma i ett land som utger sig för att vara en rättsstat.

Tommy kommer att anmäla hela ärendet till patientnämnden i Sörmlands län.

Samarbetspartners

Följ oss