Narkotika

Beställningsverk av lojal myndighet

Narkotika-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010-1Sveriges riksdag har beslutat att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den lyckade poltiken är att tull och polis bekämpar tillgången till narkotika. I en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet (FHI) ”Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010” kommer man fram till att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den är att tull och polis bekämpar tillgången. Lukten av beställningsverk är påtaglig.

I Sverige är det färre ungdomar som testar narkotika än i andra länder. I Sverige är antalet tunga narkotikamissbrukare ungefär på samma andel av befolkningen som andra jämförbara länder. I Sverige är det ungefär lika många personer räknat som andel av befolkningen som dör, en om dagen, en narkotikarelaterad död om man jämför med andra jämförbara länder. FHI beskriver denna politik som mycket lyckad.

(mer…)

Ola Lindholm döms för brott mot orättfärdig lag

Lindholm_130Den 10 april i år tog polisen in programledaren och TV-profilen Ola Lindholm för att lämna urinprov. Urinprovet visade på att Olla Lindholm hade använt kokain. För denna ”fruktansvärda” handling, ringa narkotikabrott som det kallas, står nu Ola Lindholm åtalad. Han lär inte gå fri och straffet blir troligtvis böter.

Anhängare av kriminaliseringen av narkotikaanvändning brukar ofta hävda att det är av omsorg om missbrukarna och användarna man stiftat denna lag. Tidig upptäckt ska leda till att användare snabbt ska få vård och behandling. En annan viktig aspekt, hävdar förespråkarna, är att lagen avskräcker barn och ungdomar från att testa narkotika.
Ola Lindholm menar själv att han på intet vis har blivit hjälpt av det positiva urinprovet. Tvärtom har han blivit av med jobbet och är offentligt uthängd. En för Ola negativ faktor är dessutom att hans arbete har haft med barn- och ungdomar att göra. Men nu är det slut med det.

(mer…)

Kan Maria Larsson vara nöjd?

Minister Maria Larsson

Minister Maria Larsson

En rad inflytelserika makthavare, däribland Kofi Annan, före detta generalsekreterare för FN, föreslår att den globala narkotikapolitiken måste läggas om eftersom den nuvarande har misslyckats på de flesta punkter. Barn- och äldreminister Maria Larsson kallar Kofi Annan för ”cannabislobbyist”. Men vad står hon själv för?

I en analys över hur den nuvarande narkotikapolitiken fungerat på globala nivå konstaterar man att den har misslyckats. Missbruket ökar, kriminaliteten växer i dess spår och på flera håll hotar narkotikakarteller hela staters själva existens på grund av de enorma inkomster droghandeln ger.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss