Läkemedel

Kraftigt ökad användning av smärtstillande

Antal personer som använder sig av smärtstillande, och starkt beroendeframkallande, läkemedel ökar kraftigt i Sverige. Nu kritiseras vården för att utan handledning skriva ut mediciner som riskerar att göra patienter beroende.

Läs hela artikeln och se inslaget i SvT.

Psykofarmaka orsakar många akutbesök

26,8 miljoner vuxna amerikaner, motsvarande 12 procent av landets vuxna befolkning, behandlas med någon form av psykofarmaka. Mot den bakgrunden har en grupp forskare studerat de besök som gjorts på somatiska akutmottagningar och som var orsakade av biverkningar till psykofarmaka.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Mångmiljardnota för läkemedelsrelaterad sjuklighet

Kostnaden för läkemedelsrelaterad sjuklighet uppgår till närmare 20 miljarder kronor per år, enligt en ny avhandling.

Enligt en panelstudie med apotekare, öppen- respektive slutenvårdsläkare drabbar läkemedelsrelaterad sjuklighet – biverkningar, förgiftningar, läkemedelsberoende samt utebliven eller otillräcklig behandling – mellan 50 och 60 procent av alla patienter i den svenska vården under ett år. Panelerna uppskattar att de direkta kostnaderna är mellan 4 000 och 10 000 kronor per patient och år.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Antipsykotika minskar risken för våldsbrott

I Lancet presenteras en populationsbaserad studie som visar att patienter som behandlas med antipsykotisk medicin i minskad utsträckning döms för våldsbrott.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Färre äldre får farliga läkemedel

Förskrivningen av olämpliga läkemedel till personer 80 år eller äldre minskar kraftigt, enligt statistik från pensionärsorganisationerna.

Läs hela artikeln i Läkemedelsvärlden.

Mer lugnande till lågutbildade och kvinnor

Sömnmedel och lugnande medel skrivs ut oftare till kvinnor än till män, och oftare till lågutbildade än högutbildade. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning av tillståndet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Dödliga läkemedel

peter gotszckeEfter hjärtsjukdomar och cancer är mediciner och biverkningar av mediciner den tredje vanligaste dödsorsaken i Europa och USA. Detta talas det tyst om för det mesta. En som inte gör det är den danske läkaren och chefen för Nordiska Cochraneinstitutet, Peter Götzsche:

”Läkemedelsindustrin säljer inte läkemedel, säger han, ”de säljer lögner om läkemedel”.

Han bevisar sina påståenden i boken: ”Deadly Medicines and Organised Crime: How big pharma has corrupted healthcare”.

Intervjun nedan är översatt från sott.net

(mer…)

Svenskar äter alltmer antidepressiva medel

En färsk rapport från OECD varnar för en överkonsumtion av antidepressiva läkemedel bland personer som lider av lindrigare depressioner. Sverige, Danmark och Island hör till de länder konsumtionen är högst.

Läs mer i DN.

Omhändertagna barn får mer psykmedicin

Barn som omhändertas av samhället går oftare på psykofarmaka än andra. Nästan var femte omhändertaget barn som är placerat på institution tar medicin mot psykisk ohälsa och mer än hälften gör det utan att ha fått någon diagnos.

Läs mer på Sveriges Radio.

Förskrivning av psykofarmaka till barn ökar starkt

Läkemedel som skrivs ut till barn för att de ska klara vardagen och skolan ökar kraftigt, skriver Svenska Dagbladet. Mest ökar sömnmedlet melatonin. Där har antalet recept till barn ökat med 335 procent på sex års tid. Ökningen när det gäller lugnande och antidepressiva medel hos barn beskrivs som explosionsartad. Omkring hälften av preparaten är inte godkända för barn utan har bara prövats på vuxna.

Läs mer i SvD.

Samarbetspartners

Följ oss