För kännedom

Ny Ordförande i Riksförbundet RFHL

Jag heter Lennart Halvardsson Petku.

Jag är född 1959 och är utbildad undersköterska. Idag har jag sjukersättning och ägnar mig åt frågor som jag tycker är viktiga för mig och mina medmänniskor.

I Katrineholm där jag bor har jag under en lång tid ägnat mig åt den lokala politiken som ordinarie ledamot i nämnden för vård och omsorg, ett uppdrag jag finner väldigt viktigt och nödvändigt. Jag har också ett stort intresse för vårat församlingshems humana arbete, där jag hjälper till med stödsamtal för människor som hamnat i olika livskriser, beroenden och psykisk ohälsa.

Jag har varit medlem i RFHL i över tio år och jag har under min tid i föreningen hunnit med att vara både ordförande RFHL Katrineholm och föreningsrevisor i riksförbundet.

Eftersom jag blivit nominerad till förbundsordförande slutade jag som föreningsrevisor. Jag har därefter fått förtroendet av styrelsen och blivit ombedd att hjälpa till och sköta delar av ordförandes uppgifter, en sak jag brinner starkt för. Idag sköter jag ordförandes uppgift i SBR, NSPH och SiS och blivit invald i CSA:s styrelse. Medans jag var föreningsrevisor fick jag en god inblick och förståelse for riksförbundets verksamhet och förutsättningar och pendlingen till Stockholm är inget problem för mig.

Jag vill ge alla engagerade människor i RFHL, en stor eloge för sitt så viktiga arbete i att se hela människan i enlighet med RFHLs traditionella anda av demokratiskt och humant arbete. Min vision är att alla medlemsföreningars stora potential och kunskap inom olika specifika områden ska gemensamt förvaltas för att tillsammans kunna hjälpa och stödja dom människor som behöver vår hjälp.

Jag vet att kommunikationen mellan riksförbundet och medlemmarna ute i landet har varit svårt att få igång efter årsmötet 2018. Som ordförande vill jag besöka samtliga medlemsföreningar i vårt avlånga land för att komma till rätta med detta allvarliga problem. Tillsammans kan vi stärka RFHL och förändra situationen för samhällets utsatta till det bättre, vare sig de kämpar med beroende eller psykisk ohälsa.

Tidningen Oberoende var ett fantastiskt verktyg för att enskilda medlemmar skulle få veta vad RFHL gjorde och vad vi stod för. Därför vill jag att vi skapar ett regelbundet medlemsbrev där riksförbundet informerar om vad de gör och vad som händer, där alla medlemsföreningar får möjlighet att beskriva sin verksamhet och dom aktiviteter som de gör lokalt. Hur det ska fungera praktiskt kommer vi gemensamt att arbeta fram.

Som ordförande i en liten lokalförening under lång tid så vet jag att pengar kan vara ett stort problem som begränsar arbetet och möjligheter, därför kommer jag jobba för att lokalföreningar ska få hjälp av riksförbundet att hitta nya bidragsgivare.

Jag vill hjälpa medlemsföreningar att växa och få in yngre förmågor, då kan alla medlemmar få extra energi och inspiration att fortsätta driva RFHLs värderingar. Jag kommer även att jobba för att föreningar går med och nya skapas som följer RFHLs ideologi.

Hela RFHL behöver stabilitet och ett kompetent ledarskap för att riksförbundet ska kunna fortsätta stödja medlemsföreningarna i att bevara och arbeta efter RFHLs traditionella värderingar och ideologi. Riksförbundet behöver en ordförande som på direkten är insatt i arbetet och kan överta arbetet efter tidigare ordförandes åtaganden. En roll som skulle passa mig utmärkt och jag skulle känna mig hedrad av.

Många av er ute i landet känner mig redan, ring mig gärna så berättar jag mer om mig och min vision. Telefon 0793-48 47 96 eller mejl på lennarth@rfhl.se.

Med varma hälsningar.

Lennart Halvardsson Petku

Årsmöte/Kongress 2018

Kallelse till Årsmöte/Kongress. Stockholm, 28 april 2018.

RFHL bjuder in till läkemedelskonferens

Kansliet har flyttat!

Kansliet har flyttat.

Vi finns nu på Instrumentvägen 45, 126 53 Hägersten.

Här finns vi: Ralångsvägen 4, Årsta, Sverige

Uteslutning av medlemsförening RFHL Stockholm

Som högsta beslutande och verkställande organ i RFHL har en enig förbundsstyrelse (FS) fattat beslut om att med omedelbar verkan utesluta medlemsföreningen RFHL Stockholm från samtlig föreningsverksamhet inom RFHL.

Skäl till beslut

Delar av idag sittande styrelse i medlemsförening RFHL Stockholm har på ett klandervärt och systematiskt vis omkullkastat den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016.

  • Idag sittande styrelse i RFHL Stockholm har uppenbarligen motarbetat förbundets målsättning genom att vid flertalet tillfällen agerat illojalt gentemot RFHL Riksförbund samt på ett odemokratiskt vis spridit lögner och förtal om RFHL Riksförbundet och dess sittande styrelse.
  • RFHL Riksförbundet kommer vidta rättsliga åtgärder grundat på RFHL Stockholms förfarande i att icke följa den demokratiska processen inför RFHL Stockholms årsmöte 2016 samt i deras förfarande i att sprida lögner och förtal. Besked gällande medlemsföreningen RFHL Stockholms uteslutning ur RFHL kommer sändas till samtliga berörda parter och bidragsgivare, eftersom medlemsföreningen RFHL Stockholm inte längre representerar och är verksamma inom RFHL.

§1 Målsättning

Mom. 2 RFHL verkar för ett jämlikt och rättvist samhälle utan social diskriminering. För att uppnå detta mål arbetar RFHL med att stärka de sociala rättigheterna som finns angivna i grundlagen och på olika sätt stötta socialt utsatta gruppers organisering för att dessa ska kunna kämpa för sina rättigheter.

Övriga åtgärder

RFHL Riksförbundet kommer vidta nödvändiga rättsliga åtgärder.

Medlemsföreningar som vill ta del av de underlag som ligger till grund för beslutet om uteslutning, kontakta RFHL Riks kansli.

Medlemskap

Medlemmar i det uteslutna RFHL Stockholm som vill fortsätta att vara med i RFHL är välkomna att gå med i RFHL Riks. Då ni redan betalat in en medlemsavgift får ni ett gratis medlemskap under 2016.

Samarbetspartners

Följ oss