Internetapotek – ett växande problem

lakemedelTidigare har fokus på problem med internethandel främst rört så kallade nätdroger. Men det finns en allt för lite uppmärksammad annan aspekt på problematiken – handeln med falska läkemedel.

I en artikel i det senaste numret av den vetenskapliga tidskriften The Lancet finns en intressant artikel. Det handlar om en rapport som tar upp utvecklingen och problematiken kring försäljning av receptbelagda läkemedel över internet. Handeln med falska läkemedel är omfattande, en mångmiljardindustri.

WHO har rapporterat att upp till 50 % av de läkemedel som säljs via ”internetapotek” kan vara falska. Tidigare studier bland läkare i Storbritannien har rapporterat att 25 % av läkarna hade behandlat minst en patient med biverkningar av läkemedel inköpt på internet.

Det största problemet är inte att läkemedlen innehåller farliga substanser, även om det har förekommit, utan att läkemedlen innehåller felaktig, för liten, eller ingen dos alls av den påstått verksamma substansen.

De senaste två åren har WHO:s övervakningsenhet identifierat omkring 800 fall som handlat om problem med läkemedel köpta på internet. Tio procent av dessa har handlat om biverkningar, och hela 90 % har handlat om att läkemedlet inte har haft avsedd effekt.

Handeln med falska läkemedel är en stor industri och det är enkelt att förskaffa den utrustning som krävs för att börja producera falska läkemedel. Artikeln tar upp ett fall där omkostnaden hade varit £10 000 (ca 130 000) och inkomsten £250 000 (ca 3,3 Mkr).

Hittills har de vanligaste ursprungsländerna varit Indien och Kina, men på senare tid har kriminell aktivitet från Ryssland seglat upp som en stor aktör.

Läs artikeln i sin helhet här.

Samarbetspartners

Följ oss