Internationella överdosdagen

od1I dag är det internationell uppmärksamhetsdag om narkotikaöverdoser.

En hel del av de narkotikarelaterade dödsfallen beror på överdoser, särskilt kopplat till opiater/opioder. Men även andra överdoser av t. ex. stimulanter och NPS kan vara dödliga. Överdoser kan även leda till olika skador som kan bli svåra att leva med.

Överdoserna går att minska. Dels genom utbildning om symtom och vad man kan och bör göra. Dels genom utdelning av det preparat som häver en opiat-/opioid-överdos, Naloxon. Även en avkriminalisering av narkotikaanvändning skulle kunna ha betydelse.

I vår debattartikel om de narkotikarelaterade dödsfallen föreslog vi såväl avkriminalisering som utdelning av Naloxon.

Läs gärna mer om den internationella överdosdagen här. Det finns även en app som kan laddas ner. Den innehåller information om symtom, vad man kan göra vid en överdos mm.

Samarbetspartners

Följ oss