Hemlösa kvinnor använder oftare narkotika än män

267401939_b0027efa30_mEn organisation som arbetar för hemlösa i England publicerade för ett tag sedan en studie om hemlöshet och droganvändning.

I studien ingick 3 355 individer. Resultat visade att den senaste månaden hade 37 % använt alkohol varje dag. 37 % hade använt kokain eller crack. 34 % hade använt heroin. 91 % hade psykisk problematik och 88 % hade även somatiska/fysiska problem.

Studien visar även att indikation på svårare beroendeproblematik är högre för kvinnor än för män:

Av den del som hade använt narkotika hade 33 % av kvinnorna använt heroin den senaste månaden, jämfört med 28 % av männen. 36 % av kvinnorna hade använt metadon den senaste månaden, jämfört med 29% av männen. 31 % av kvinnorna hade använt kokain/crack, motsvarande siffra för männen var 29 %.

Vad det gällde psykisk ohälsa var även den större för kvinnorna med 39 % av kvinnorna diagnostiserade för någon psykisk ohälsa (depression mm), för männen var andelen 33 %.

Studien ger viktig information till de som på olika sätt arbetar med hemlöshetsfrågan, inte minst utifrån ett genusperspektiv. Traditionellt har inte samhället uppmärksammat kvinnors problem och behov av (separat) vård i lika hög utsträckning som männens. Det är viktigt att olika instanser har med genusperspektivet i såväl insatser som i utvärderingar av vad som görs för denna grupp. RFHL driver sedan länge kravet på ökad medvetenhet om och hänsynstagande till genusperspektivet i beroende- och den psykiatriska vården.

Foto: Jeffrey Beall, CC BY-ND 2.0

Källa

Samarbetspartners

Följ oss