Hälsa och samhälle utan brukare

livsplatsIdag har en konferens, eller ”initiativforum” som det kallas, om samhälle och hälsa invigts i Varberg. Arrangörer är Varbergs kommun, Region Halland, Folkhälsomyndigheten och Sveriges Kommuner och Landsting. Sammankomsten kallas ”Livsplats Sverige”. Och det låter ju vid en första anblick bra, men det finns ett stort problem med denna konferens.

På programmet står föreläsningar och panelsamtal. Det är en strid ström av deltagare från politikens olika nivåer, tjänstemän från olika offentliga nivåer, ett par professorer och någon enstaka företagare samt IOGT-NTO som framträder i dessa. Det är invigning av Folkhälsomyndighetens generaldirektör och det är tal av folkhälsominister Gabriel Wikström.

Vid ett av panelsamtalen under de två dagarna finns en brukarrepresentant med, ordföranden för Handikappförbunden. I övrigt lyser brukarorganisationerna med sin frånvaro. Ingen av brukarorganisationerna som arbetar med den utsatta gruppen användare och problematiska användare av droger finns med. Detta trots att det i våra medlemsgrupper finns många individer med ett brett spektrum av hälsoutmaningar. Och vi har många synpunkter och förslag på hur Sverige kan bli ett bättre land att leva i för dessa grupper rent hälsomässigt. Inget om oss utan oss borde vara en självklar princip för konferenser som den aktuella.

I RFHLs program ingår flera förslag kring angelägna hälsoaspekter som vi gärna diskuterar i olika forum om vi bjuds in och om vi har ekonomiska förutsättningar för att delta.

Bland våra förslag finns dessa:

– ett utbyggt sprutbyte över hela landet

– individer med Hepatit C ska ha tillgång till den mest effektiva behandlingen oavsett kostnad

– införa minskat läkemedelsberoende som ett tolfte folkhälsomål

– motarbeta fördomar och diskriminering inom vården beträffande individer med beroende eller psykisk ohälsa

– ökad medvetenhet bland socialtjänst, allmänsjukvård, beroendevård och psykiatri om fysisk och psykisk ohälsa bland individer som använder/har använt narkotika, inklusive behovet av vård för dessa grupper

– god (ökad) och geografiskt likvärdig tillgång till avgiftning och beroendevård som fungerar och som har ett genusperspektiv

– en ökad satsning på skademinskande åtgärder för individer som använder narkotika

Samarbetspartners

Följ oss