Hälften av vårdcentralerna utan psykolog

46 procent av Sveriges vårdcentraler, som ska vara första linjens sjukvård, anger att de varken har psykolog anställd eller vårdavtal med privatpraktiserande psykolog. Det visar en ny kartläggning av landets vårdcentraler som Psykologförbundet låtit göra. Samtidigt förordar Socialstyrelsen i sina riktlinjer psykologisk behandling vid ångest och depression.

Psykologförbundet har ännu en gång kartlagt tillgången till psykologer på landets 964 vårdcentraler. Förra gången var för två år sedan. Psykologförbundet har siffror för varje vårdcentral i landet med några få undantag.

I ett pressmeddelande skriver man nu:
Trots införande av ”vårdval” och ”rehabiliteringsgaranti” är det bara 54 procent av landets vårdcentraler som har tillgång till psykolog vid vårdcentralen och av dem är det endast hälften som har en psykolog anställd. Det här är särskilt oroande med tanke på att en tredjedel av de patienters om vänder sig till vårdcentralen har en psykisk ohälsa som bör mötas med adekvat hjälp.

Var du bor avgör vilken hjälp du får vid psykisk ohälsa. Skillnaderna mellan de olika landstingen är, precis som för två år sedan, stora. Gotland får även denna gång väl godkänt som enda landsting/kommun som har tillgång till psykolog på alla vårdcentraler. Andra landsting som ligger bra till i vår kartläggning är Uppsala och Kalmar där 94 respektive 97 procent av vårdcentralerna har tillgång till en psykolog . Men Norrbotten (15 procent), Kronoberg (19 procent) och Blekinge (29 procent) får underkänt. I Stockholm har var tredje vårdcentral tillgång till psykolog.

– Införandet av ”vårdval” och ”rehabiliteringsgarantin” verkar inte ha fått den inverkan som vi hoppats på. För att kunna erbjuda en vård på lika villkor och efter behov behöver samtliga av landets vårdcentraler kunna erbjuda besök och behandling hos psykolog, säger förbundsordförande Lars Ahlin. Låt psykolog ingå i basutbudet. Anställ fler psykologer på vårdcentralerna. Ge fler psykologer vårdavtal.

– Bristen på psykologer gör att behandling med läkemdel, ofta beroendeskapande sådana, ökar, säger Barbro Rosberger från RFHL i en kommentar. Ett led i att minska läkemedelsberoendet är att vårdcentralerna erbjuder psykosocial behandling istället för piller.

Samarbetspartners

Följ oss