Förskrivning av psykofarmaka till barn ökar starkt

Läkemedel som skrivs ut till barn för att de ska klara vardagen och skolan ökar kraftigt, skriver Svenska Dagbladet. Mest ökar sömnmedlet melatonin. Där har antalet recept till barn ökat med 335 procent på sex års tid. Ökningen när det gäller lugnande och antidepressiva medel hos barn beskrivs som explosionsartad. Omkring hälften av preparaten är inte godkända för barn utan har bara prövats på vuxna.

Läs mer i SvD.

Samarbetspartners

Följ oss