utbildningsnivå

Mer lugnande till lågutbildade och kvinnor

Sömnmedel och lugnande medel skrivs ut oftare till kvinnor än till män, och oftare till lågutbildade än högutbildade. Det framgår av Socialstyrelsens årliga sammanställning av tillståndet i hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Samarbetspartners

Följ oss