rättspsykiatri

”Hur jag än gör har jag fel”

En patient om hur rättspsykiatrin fungerar:

Jag har levt ett ganska stökigt liv i en stad där mycket skit händer. Började experimentera med droger i ung ålder och det resulterade i en så kallad drogutlöst psykos. Trots detta var jag ändå inte helt motiverad att sluta med drogerna, så jag fortsatte med att då och då missbruka.

Läkaren som hade ordnats åt mig (på den psykiatriska beroendemottagning där jag var i behandling) ville att det skulle göras en neuropsykiatrisk utredning. Den gjordes med psykolog och det framkom att jag hade schizofreni. Inte nog med det utan paranoid schizofreni därför att jag hade talat med doktorn om en religiös världsåskådning. Jag ansåg att eftersom jag trodde på något större än mig själv, så måste det finnas något som skapat denna värld. Alltså en värld utanför denna där Gud hade all kontroll. Detta gjorde mig paranoid, enligt doktorn. Det var en solklar vanföreställning att det fanns något utanför mig som kunde påverka så mycket. Nåväl. Nog om det. Ett par år senare begick jag ett brott och det var ett ganska allvarligt brott. I rättegången dömdes jag till fängelse men på grund av min diagnos (som bekräftades av mina journaler på den stora RPU) så fick jag rättspsykiatrisk vård. Nu har jag avtjänat två år av mitt straff och jag skall berätta lite vad som hänt under tiden och en del som håller på att hända.

(mer…)

Hårdare regler på Karsudden

Flygbild20KarsuddenBREV FRÅN KARSUDDEN: Försöker att samla ihop mitt huvud. Har just fått reda på att min ansökan till förvaltningsrätten har slarvats bort så permis till min gamla och sjuka mor inte kommer att bli av. Jag skrev och lämnade den personligen till chefsöverläkaren för en månad sedan. Var skall man göra med rättslösheten på den här vårdinrättningen?

Det här är Sverige 2012 med alla skydd för att människor i vård och kriminalvård inte skall behöva vara rättslösa och utsättas för maktmissbruk. Jag har suttit inne i snart 26 år och nu har jag gått ”klanderfritt” under 1 år, utan att ha gjort något fel.

(mer…)

Ännu mer tvångsvård – på tvärs mot brukarinflytandet!

DEBATT: Svensk psykiatri bedrivs fortfarande med långa starka traditioner av tvång och förmyndarskap över patienterna, särskilt när det gäller dem med psykosdiagnoser. Även inom den vård som kallas frivillig är tvånget utbrett för den gruppen genom en mängd påtryckningar. Lagen om Psykiatrisk Tvångsvård används också mycket mer i Sverige än i många jämförbara länder. Nuvarande tvångslag står knappast i överensstämmelse med de mänskliga rättigheterna i Europa. Psykiatrilagsutredningens färska förslag försämrar denna situation genom att ge vidare gränser för tvångsvård av psykiskt sjuka, både på avdelning och i öppen vård.

Utredningens förslag härrör troligen från när regeringsrätten i ett överklagande av öppen psykiatrisk tvångsvård beslutade att tvångsmedicinering med psykosmediciner är ett alltför allvarligt ingrepp i någons frihet för att få användas för att förebygga ett nytt insjuknande. Domslutet ledde till protester hos många psykiatrer som, antagligen med viss rätt, menade att lagen just varit till för att lösa detta ”problem” att inte behöva använda dyra slutenvårdsplatser. Förslaget till ny lagtext verkar vara en beställning från dessa krafter inom psykiatrin.

(mer…)

Psykiatrilagsutredningen – ännu mer tvång

För drygt en månad sedan lade Psykiatrilagsutredningen sitt förslag till förändringar av de lagar som styr tvångspsykiatrin och rättspsykiatrin. I stora drag kan man säga att utredningens förslag förstärkte statens och psykiatrins rätt att utöva tvång och tvångsåtgärder mot sina medborgare.

Utredningen har ett uttalat överhets- och myndighetsperspektiv och snuddar inte ens vid frågor om vårdens innehåll och patienternas rättssäkerhet och villkor. Det får andra göra.

(mer…)

Kvarhållen på Karsudden för missad lunch

Tommy, patient på Karsudden, har missat att äta lunch ett par gånger då han varit mätt på frukostgröten. Hans läkare anser, i och med detta, att Tommy missköter sin diabetes och anger detta som skäl för att inte ta upp Tommys fall till förvaltningsdomstolen och en påbörjad frigivningsprocess. Resultatet blir att Tommy, som sedan länge anses vara medicinskt färdigbehandlad, hålls inspärrad på Karsudden under flera månader till.

För åtta år sedan dömdes Tommy till rättspsykiatrisk vård för ringa misshandel och skadegörelse. Efter tre år på Karsudden friskförklarades han och kontakter tog med Nyköpings kommun för att börja ordna med hans tillvaro efter den rättspsykiatriska vården. Nyköpings kommun hävdade att man inte hade någon bostad att erbjuda Tommy och obstruerade på olika sätt hans frigivningsprocess. Resultatet blev att Tommy fick stanna kvar på Karsudden i ytterligare fyra år. Efter det att Tommys kurator anmält Nyköping till Socialstyrelsens tillsynsenhet som kraftig kritiserade kommunens hantering av ärendet fick Tommy äntligen komma ut sommaren 2011 med särskilda utskrivningsvillkor.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss