psykisk ohälsa

Helhetssyn räddar liv i psykvården

Stora brister inom sjukvården gör att psykiskt sjuka riskerar att dö 15-20 år för tidigt i kroppsliga sjukdomar som stroke, hjärtinfarkt eller cancer. Men på Huddinge psykosmottagning har man i över tio år satsat extra mycket på patienternas fysiska hälsa.

Läs hela artikeln i SvD.

Personer med psykisk ohälsa upplever diskriminering inom vården

Nära hälften av personer med psykisk ohälsa upplever att de blivit orättvist behandlade när de sökt hjälp i den somatiska sjukvården. Ungefär lika många anser sig ha blivit orättvist behandlade i psykiatrin. Det visar en ny studie.

Läs hela artikeln i Läkartidningen.

Nästan varannan fånge mår dåligt

Arbetslösa, bostadslösa och med psykiska och fysiska sjukdomar – många fångar på svenska fängelser mår dåligt och har stora missbruksproblem. Det visar en unik kartläggning som Kriminalvården gjort.

Se och läs mer på Svt.

Kostnaderna för psykisk ohälsa skenar

Samhällets kostnader för sjuka, framförallt patienter med psykisk ohälsa, kommer att öka kraftigt de kommande åren enligt Försäkringskassan.

Läs mer på svt.se.

Självskadepatienter skrivs fortfarande in på rättspsyk

linda webÅr 2009 kom den första stora debatten om att tvångsvårdade självskadepatienter satt på rättpsykiatriska kliniker runt om i landet. Det var då inte något som gemene man hade någon aning om. Många frågade sig: VARFÖR? HUR KUNDE DETTA VARA MÖJLIGT? Att personer som ”bara” skadar sig själva blir inlåsta med andra som är dömda för brott.

På rättspsyk för tredje gången – som självskadepatient

2011 kom boken ”Slutstation Rättspsyk” ut och debatten tog ny fart om hur vården såg ut och upplevdes av oss från insidan. Återigen lovades att det skulle bli ett slut, att självskadepatienter inte fick och inte skulle skickas till Rättpsyk. Det skulle förbjudas helt. Trots det hålls vi än idag, år 2013, inlåsta med personer som begått kriminella handlingar. Vi, ofta unga kvinnor, lever fortfarande med framför allt dömda män. Vi får uppleva misshandel av vårdare, fritagningsförsök och personer med händerna fastspända i midjebälte för att minimera möjligheten att skada andra. Själv är jag för tillfället intagen på just en rättspsykiatrisk avdelning. För tredje gången i ordningen.

(mer…)

Ansvaret vid metabola avvikelser vilar på psykiatrin

Kan min medicin leda till att jag går upp i vikt? Vad kan jag i så fall göra för att förebygga det? Finns risk för andra biverkningar? Och var går gränsen för när dessa inte uppväger nyttan med medicinen? Det är frågor som patienter och anhöriga bör ställa till den behandlande läkaren vid ordination av antipsykotisk medicin. Det menar sju specialistföreningar inom läkarförbundet, som tillsammans utformat riktlinjer för hur metabola avvikelser kan förebyggas, upptäckas och minskas.

Studier visar att det finns en stor överdödlighet bland personer med allvarliga psykiska sjukdomar som psykossjukdomar och bipolär sjukdom. Vanligt förekommande när det gäller dessa sjukdomar är övervikt, diabetes, höga blodfetter och hjärt-kärlsjukdomar. Det kan leda till metabolt syndrom, vilket innebär att man har flera av dessa symtom. För lite motion, dålig kosthållning och antipsykotisk medicin sägs vara det som bidrar till det.

(mer…)

Psykisk ohälsa och utanförskap

Levnadsvillkor för personer med psykisk ohälsa var rubriken på ett tvådagarsseminarium som Centrum för evidensbaserade psykosociala insatser (Cepi) anordnade i Malmö i november. Några av de ämnen som behandlades var ungdomars situation, pengars betydelse för människor med psykisk ohälsa, hemlöshet och utanförskap samt stigmatisering och befolkningsinriktade kampanjer. Artiklarna nedan är en sammanställning från några av dessa föredrag.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss