överklagande

Kammarrätten gav Lars rätt mot Kävlinge

karta_MEDBILDERI Oberoende nummer 2/2011 berättade vi om den då 25-årige Lars som utsattes för sexuella övergrepp som 7-åring och som en följd av det utvecklade psykisk ohälsa och missbruk. Lars hade då placerats på ett kommunalt stödboende i Kävlinge kommun där han inte alls trivdes och där den person som utsatte honom för övergreppen av och till hälsade på.

Han ansökte om att få en placering på ett behandlingshem vilken avslogs av socialnämnden i Kävlinge. Lars valde att med RFHL som ombud överklaga avslaget. Överklagan avslogs av förvaltningsrätten i Malmö men bifölls av kammarrätten i Göteborg. Lars ska nu få ett boende på behandlingshem.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss