narkotikapolitik

RFHL i debatt med minister Gabriel Wikström

Foto: Kristian Pohl/ Regeringskansliet

Folkhälsominister Gabriel Wikström skrev på onsdagen en debattartikel i Aftonbladet om tre nya utredningar han tagit initiativ till. Han använder visserligen tre olika ord för ”utredning”, men innebörden är just att ministern tillsätter tre utredningar.

Det är alltid bra med kunskap, men det svenska drogområdet behöver just nu är inte primärt nya utredningar. Sverige har tillräckligt med information för att börja agera med åtgärder. Vi vill se handling nu, vilket vi skrev om i vår replik till ministern.

Vi tar även upp tankarna kring mer juridiskt fokus på tillvägagångssättet för att minska problemen med nätdroger. Vi tror inte att det är rätt väg för att agera mot nätdrogsproblematiken, något vi även berört i ett pressmeddelande i förra veckan.

RFHL inledde ”het debattvecka”

hetDenna vecka inleddes med att RFHL i måndags hade en debattartikel införd i Dagens Samhälle. Vår debattartikel tog upp problematiken kring de ökande narkotikarelaterade dödsfallen. Vi påtalade behovet av en ny mer kvalitativ statistik för att bättre uppmärksamma och skapa möjligheter för att följa utvecklingen och föreslå åtgärder mot narkotikadöden. Vi presenterade även ett urval av de åtgärder som vi föreslår och som vi anser behöver diskuteras.

Det blev inledningen på en serie debattartiklar som har debatterat såväl narkotikadöden som narkotikapolitik.

(mer…)

Socialdemokratisk vändning ger tydlig skillnad mellan blocken i missbrukspolitiken

I veckan kom beskedet att socialdemokraterna som parti ställer sig bakom en motion, författad av bland andra förre narkotikasamordnaren Björn Fries, som gör i det närmaste rent hus med partiets tidigare politik på området. Med motionen sällar sig partiet nu till samma missbrukspolitik som Vänsterpartiet och Miljöpartiet driver sedan förut. Socialdemokraterna har därmed, äntligen,lyckats göra sig av med den missbrukspolitik byggd på moralism och hårdare tag som partiet fört i över 30.

1982 lanserade den då nytillträdda socialministern Gertrud Sigurdsen, inspirerad av Nils Bejerot, tankegången om Sverige som ett narkotikafritt samhälle. Hon fick med sig det socialdemokratiska partiet, och övriga partier i riksdagen, på att föra en hård linje mot narkotikan.

(mer…)

Beställningsverk av lojal myndighet

Narkotika-Kunskapsunderlag-for-Folkhalsopolitisk-rapport-2010-1Sveriges riksdag har beslutat att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den lyckade poltiken är att tull och polis bekämpar tillgången till narkotika. I en rapport gjord av Folkhälsoinstitutet (FHI) ”Narkotika. Kunskapsunderlag för Folkhälsopolitisk rapport 2010” kommer man fram till att den svenska restriktiva narkotikapolitiken är mycket lyckad och att det viktigaste instrumentet för att bibehålla den är att tull och polis bekämpar tillgången. Lukten av beställningsverk är påtaglig.

I Sverige är det färre ungdomar som testar narkotika än i andra länder. I Sverige är antalet tunga narkotikamissbrukare ungefär på samma andel av befolkningen som andra jämförbara länder. I Sverige är det ungefär lika många personer räknat som andel av befolkningen som dör, en om dagen, en narkotikarelaterad död om man jämför med andra jämförbara länder. FHI beskriver denna politik som mycket lyckad.

(mer…)

Kan Maria Larsson vara nöjd?

Minister Maria Larsson

Minister Maria Larsson

En rad inflytelserika makthavare, däribland Kofi Annan, före detta generalsekreterare för FN, föreslår att den globala narkotikapolitiken måste läggas om eftersom den nuvarande har misslyckats på de flesta punkter. Barn- och äldreminister Maria Larsson kallar Kofi Annan för ”cannabislobbyist”. Men vad står hon själv för?

I en analys över hur den nuvarande narkotikapolitiken fungerat på globala nivå konstaterar man att den har misslyckats. Missbruket ökar, kriminaliteten växer i dess spår och på flera håll hotar narkotikakarteller hela staters själva existens på grund av de enorma inkomster droghandeln ger.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss