missbruksutredningen

Mycket väsen för lite ull – med några ljuspunkter

Maria Larsson har presenterat resultatet av missbruksutredningen.

Sammanfattningsvis kan sägas att det blev mycket lite av Gerhard Larssons utredning om beroendevården. När regeringen har behandlat remissvar och pratat ihop sig politisk finns bara ett par förslag som kommer att bli verklighet.

Man kommer att införa en lag (som ska gälla från 1 juli 2013) om en skyldighet att ingå överenskommelser mellan kommuner och landsting om ansvarsfördelning och betalningsansvar för personer inom beroendevården. Avsikten är att få till en bättre vårdkedja, där man inte ska kunna falla mellan stolarna.

(mer…)

Beroendefrågor utan socialt sammanhang

Gerhard Larsson presenterade i våras förslag på förändringar i beroendevården. Det drygt 1000 sidor långa underlaget ligger nu ute på remiss. Ett genomgående problem i utredningen är att beroendefrågorna behandlas, som så ofta i Sverige, som om de svävar fritt från allt annat. Här dras inga historiska slutsatser och här finns inte heller några sociala samband.

En medikaliserad beroendevård är utredningsresultatet och man föreslår att insatser mot missbruk och beroende ska ha en huvudman, Landstinget, som ska svara för all behandling. Kommunerna ska ansvara för allt annat stöd, som boende, sysselsättning och försörjning.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss