LVM

Fler missbrukare vårdas med tvång

Antalet tvångsvårdade enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall, LVM, ökar. Samtidigt fortsätter antalet vårdade inom den frivilliga öppenvården att minska.

Läs mer hos Socialstyrelsen.

Samarbetspartners

Följ oss