läkemedel

Sjuka av mediciner

pillerFelaktiga och bristfälliga läkemedelsbehandlingar i svensk sjukvård kostar samhället många miljarder varje år och skapar ett stort onödigt lidande. Problem orsakade av läkemedel har blivit den vanligaste orsaken till att svenskar läggs in på sjukhus.

Radioprogrammet Kalibers granskning visar att bara ett fåtal av sjukhusen har koll på hur stor andel av patienterna som hamnat där på grund av sina läkemedel. Uppföljning och utvärdering av de mediciner som skrivs ut saknas ofta genom hela vårdkedjan.

Läs Kalibers reportage här.

Läkemedelsberoende växande problem i USA

2009 använde cirka 7 miljoner personer i USA receptbelagda beroendeframkallande läkemedel utan att ha recept för dem. Det visar en undersökning som publiceras på amerikanska folkhälsoinstitutets (NIH) hemsida.

Missbruk av receptbelagda beroendeframkallande mediciner där missbruk definieras som avsiktlig användning av ett läkemedel utan recept, på annat sätt än som följer, eller för upplevelsen eller känslan det orsakar, är inte ett nytt problem Men det är ett problem som förtjänar förnyad uppmärksamhet. För även om receptbelagda läkemedel kan vara kraftfulla allierade, utgör de också allvarliga hälsorisker då det är lätt för användarna att fastna i missbruk och beroende.

(mer…)

Äldre får olämpliga läkemedel

Nästan var tredje person över 80 år i Stockholms län fick förra året läkemedel som Socialstyrelsen anser vara olämplig för äldre. Förvirring och muntorrhet är vanliga biverkningar.

I Socialstyrelsens rapport ”Indikatorer för god läkemedelsterapi hos äldre” listas läkemedel som ensamma eller i kombination har klassats som olämpliga för den åldersgruppen. Bland dessa mediciner finns vissa ångestdämpande, lugnande och smärtstillande preparat. 28,2 procent av de läkemedel som hämtades ut från apoteken i Stockholms län var sådana.

(mer…)

Samarbetspartners

Följ oss